Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Isnat :
bir sözü düşünceyi konuyu vb. bir kişiye ya da nedene yükleme dayandırma.

2.

mec.

kara çalma suç yükleme.

Örnek : Bu mesele üzerinde konuşmak size izahat vermek mecburiyetinde kalmak bile bana müthiş azap veriyor. Bu kadar bayağıca bir isnat altında kalmak.