Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]



Inzibatsız :
karışıklık içinde düzensiz başıboş

Örnek : Böyle zamanlarda bazen mektep müdürü Refik Bey sınıfın camekanlı kapısında görünür istihfaf dolu gözlerle bu inzibatsız muallime bakar çatık kaşlarıyla çocukları sükuta davet eder ve yılışık sırıtmalarla karşılaşırdı.