Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]



Müptedi :
Acemi

Örnek : Sekiz aylık bir müptedinin elinden gelebilecek en büyük hüneri gösterdi.