Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Maada:
Başka

Örnek :
Galip Efendi'nin elindeki birkaç parça arazi ile birkaç yüz ağaç zeytini eritmekle kalmamış Şehzadebaşı'nın arka sokaklarının birinde yan yana duran üç evin içinde oturduğundan maada diğer ikisini alıp götürmüştü.