Maada :
Başka

Örnek :
Galip Efendi'ni elindeki birkaç parça arazi ile birkaç yüz ağaç zeytini eritmekle kalmamış Şehzadebaşı'nın arka sokaklarının birinde yan yana duran evin içinde oturduğundan maada diğer ikisini alıp götürmüştü.