Hatti :
Bir yazı stili

Örnek : Birtakım hünerli çizgiler tıpkı mekteplerdeki resmi hatti vazifeleri gibi.