Sökün etmek : Birbiri ardından gelmek.

Örnek : Fakat birazdan gülüşüp bağrışarak sökün ederler.