Tedai :
Çağrışımla

Örnek : Uzak bir tedai ile sözünü kestim.