Müphem : açık seçik olmayan belirsiz.
2.
açık seçik olmadan.

Örnek : Çünkü müphem bir his bana kim olursa olsun bir insanı tamamen gördükten ve gördüklerini kendinden saklamadıktan sonra ona hiçbir zaman büsbütün yaklaşılamayacağını fısıldıyordu.