Müstağni : Gözü tok

Örnek :
Bu halinde zihnimde yaşattığım mağrur müstağni kuvvetli iradeli kadınla kıyas edilmeyecek kadar sarih bir zavallılık vardı.