Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Murahhas :
Elçi

Örnek :
Eski bir Roma tarihinde Mucius Scaevola isminde bir murahhasın düşmanla sulh müzakeresi yaparken kendisine teklif edilen şartları kabul etmezse öldürüleceği yolundaki tehdide cevap olarak kolunu yanı başındaki ateşe sokup dirseğine kadar yaktığını ve bu sırada sükunetle müzakereye devam ederek böyle tehditlerle korkutulamayacağını gösterdiğini okuduğum zaman elimi aynı şekilde ateşe sokmak ve aynı metaneti nefsimde denemek arzusuna kapılmış ve parmaklarımı oldukça ağır bir şekilde yakmıştım.