Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Tanzimat Edebiyatı Dönem yazarları,Şairleri ve özellikleri

  Tanzimat Edebiyatı Dönem yazarlarıŞairleri ve özellikleri

  Dönemin Edebiyatçıları


  Şinasi
  (1826-1871):
  Türk edebiyatinda yeniliklerin öncüsüdür. 1860’ta Tercüman-ı Ahval’i (ilk özel gazete) 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkardı. İlk makaleyi (Tercüman-ı Ahval mukaddimesi) ilk piyesi (Şair Evlenmesi) o yazdı. Noktalama işaretlerini de ilk defa o kullandı. La Fontaine’den fabllar tercüme etti. Lamartin’den de manzum çevirileri vardır. İlk şiir çevirilerini de o yaptı. Nesirlerinde dili sade; şiirlerine ise ağırdır. Tanzimat Fermanı’nı ilân eden Mustafa Reşit Paşa için yazdığı iki kasidesi ünlüdür. Bu kasidelerdeki övgüleri divan şiirindekinden daha abartılıdır. O başarılı bir şair ve yazar olmamasına rağmen batı edebiyatından alınan yeni türlerle edebiyatımızın batılılaşmasında en çok onun emeği vardır.


  Eserleri: Şair Evlenmesi (Piyes; edebiyatımızdaki ilk tiyatro eseri) Müntehabat-ı Eşar (Şiir) Divan-ı Şinasi (Şiir) Durub-ı Emsal-i Osmaniye (ilk ata sözleri kitabı) Tercüme-i Manzume (çeviri şiirler)  Ziya Paşa
  (1829-1880):
  Doğu kültürüyle yetişmiş sonradan batı edebiyatına yönelmiştir. Fikren yenilikçi olmasına rağmen eserlerinde eskiyi divan şiiri geleneğini devam ettirmiş gazel ve kasideler yazmıştır. En meşhur terkib-i bent ve terci-i bent şairimizdir.


  Harabat adlı bir divan şiiri antolojisi vardır. Daha önce “Şiir ve Inşa”da divan şiirinin bizim şiirimiz olmadigini asil şiirimizin halk şiiri oldugunu söyleyen şair eski şiir gelenegini sürdürmüş Harabat’ta âşik şiirini eleştirmiştir. Bunun yaninda sade dilden yanadir ama kendisi agir bir dil kullanir. Bu onun içinde bulundugu bir ikilemdir. Hem eskiyi eleştirmekte hem de gelenegi devam ettirmektedir.

  Eserleri: Harabat: Divan Şiiri antolojisi Külliyat-i Ziya Paşa/Eş’ar-ı Ziya: Divan şiiri tarzındaki şiirleri (gazel kaside ve şarkılar) Terkib-i Bent Terci-i Bent: Bugün dahi dillerden düşmeyen beyitleri vardır. Zafername: Hiciv türünde bir kasidedir. Âlî Paşa’yı yermek için yazmıştır. Rüya: Mensur Defter-i Âmal: Hatıraları.  Namık Kemal
  (1840-1888):
  Tanzimat edebiyatının en hareketli ve heyecanlı ismidir. Vatan şairi olarak tanınır. Şiirlerinden çok nesirleri ile tanınır. Edebiyatta hürriyet kavramını ilk kullanan şairdir. Şiirlerinde “hürriyet vatan kanun hak adalet” kavramlarını işlemiştir. Hürriyet Kasidesi Vatan Şarkısı ve Vatan Mersiyesi bu konuları içerir.


  Namık Kemal de eski kültürle yetişmiş divan şiiri eğitimi almış gazeller kasideler yazmıştır. Fakat o da sonradan divan edebiyatını eleştirmiştir. Ziya Paşa’nın Harabat’ına karşı Tahrib-i Harabat’ı yazarak eskiye olan tepkisini ortaya koymuştur. Şinasi’nin kurduğu Tasvir-i Efkâr’ı Şinasi Paris’e kaçınca Namık Kemal çıkarmaya başladı. Daha sonra kendisi de Ziya Paşa ile Paris’e kaçarak orada Hürriyet gazetesini çıkardı. İstanbul'a döndükten sonra İbret gazetesini çıkardı. Eserlerinde romantizmin etkisi görülür. Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görmüştür.

  Eserleri: İntibah: İlk edebî roman. Cezmi: İlk tarihî roman. Tahrib-i Harabat Takip: İlk edebî eleştiri. Ziya Paşa’nın Harabat’ını eleştirmek için yazmıştır. Renan Müdafaanamesi: İlk eleştiri. Vatan Yahut Silistre: oyun Celâlettin Harzemşah: oyun. Gülnihal: oyun. Onun en başarılı tiyatro eseridir. Âkif Bey: oyun Zavallı Çocuk: oyun Kara Belâ: oyun Osmanlı Tarihi Kanije Muhasarası

  İslâm Tarihi: tarih
  Ahmet Mithat Efendi (1844-1912): Edebiyat tarih coğrafya ziraat iktisat alanlarında eserler vermiştir. Edebiyat yapmak için değil okuma zevki aşılamak ve halkı eğitmek gayesiyle yazmıştır.

  En velût yazarımız odur. Yazı makinesi olarak bilinir. Asıl ilgi alanları gazetecilik romancılık ve hikâyeciliktir. Otuz altısı roman olmak üzere iki yüze yakın eseri vardır. Romanları tür bakımından çeşitlilik gösterir: macera aşk polisiye tarih... Dili sadedir çünkü eser vermekteki amacı halkı eğitmektir. Hatta romanlarında olayın akışını keserek okuyucuya bilgiler de vermiştir.

  Eserleri: Romanları: Hasan Mellâh Hüseyin Fellâh Felâtun Bey’le Rakım Efendi Paris’te Bir Türk Yeniçeriler...

  Çıkardığı gazeteler: Bedir Devir Tercüman-ı Hakikat
  Hikâyeleri: Letaif-i Rivayet  Şemsettin Sami
  (1850-1904)
  : Dil alanındaki eserleri ile tanınır. Kamus-ı Türkî adlısözlüğü edebiyat ve dil alanında en önemli eserlerdendir. Kamus-ı Arabî ve Kamus-ı Fransevî: Diğer sözcükleri Kamusul-a’lâm: Ansiklopedik sözlük


  Sefiller: Hugo’dan çeviri.


  Robenson Cruose: çeviri roman  Ahmet Vefik Paşa
  (1823-1891):
  Milliyetçilik ve Türkçülük akiminin en önemli isimlerindendir. Tiyatro uyarlamalari ve çevirileri vardir. Bursa’da bir tiyatro yaptırmış burada tercüme ettiği eserleri sahnelettirmiş halkı tiyatroya gitme konusunda yönlendirmiştir.


  Moliere’in hemen hemen bütün eserlerini çevirmiştir. Tarih ve dil alaninda da eserleri vardir. Ebulgazi Bahadir Han’ın Şecere-i Türk’ünü Çağataycadan çevirmiştir.

  Lehçe-i Osmanî: sözlük
  Atalar Sözü: ata sözleri mecmuası
  Hikmet-i Tarih ve Fezleke-i Tarih-i Osmanî adlı tarihle ilgili eserleri de vardır.

  b. İkinci Dönem (1876-1896 arası) 1876-1896 yılları arasında ikinci dönemin tanınmış temsilcileri Recaizade Mahmut Ekrem Abdülhak Hamit Tarhan Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım'dır. İkinci dönem edebiyatçıların sanat anlayışları birincilerden farklıdır. İkinci dönemde sanat sanat içindir anlayışıyla eserler verilmiştir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha baskıcı davranmasıdır.

  Bu dönemde batı edebiyatı örnekleri daha başarılı bir şekilde ortaya konmuştur. Dönemin sanatçıları devlet işleriyle siyasetle toplum meseleleriyle değil sadece sanatla ilgilenmişlerdir. Birinci dönem sanatçılarının toplumsal sorunlarla ilgilenmelerine karşın bu dönem sanatçıları kişisel konu ve temaları işlemişlerdir. Bu yüzden dilleri daha ağırdır. Dönemin romanlarında realizmin şiirinde ise romantizmin etkisi vardır.

  Dönemin Edebiyatçıları
  Recaizade Mahmut Ekrem
  (1847-1914):
  Şiir roman hikâye tiyatro eleştiri edebî bilgiler türlerinde eserler vermiştir. Şiirlerinde hüznü ve elemi işlemiştir. Ölümü hatırlatan tabiat manzaraları hüzünlü duygular romantik güzellikler solgun güller kitap yaprakları arasında kurutulmuş çiçekler küçük kuşlar onun şiirlerinin konuları arasındadır. Oğlu Nejad’ın ölümü; işli üzüntülü şiirler yazmasında etkili olmuştur. Edebiyatta yenileşmeden yanadır. Muallim Naci ile aralarında bu konularda tartışmalar olmuştur.


  Eserleri
  Nağme-i Seher: Şiir
  Yadigâr-ı Şebab: Şiir
  Pejmürde: Şiir

  Zemzeme: Şiir. Önsüzünde edebiyat hakkındaki düşünceleri ve edebî eleştirileri vardır. (Bu esere Muallim Naci “Demdeme” ile karşilik vermiştir.)
  Muhsin Bey: Hikâye
  Şemsa: Hikâye

  Araba Sevdasi: Roman. Realizmin etkisiyle yazilmiştir ve bati hayranligi yolunda düşülen garip durumlari eleştirir.

  Çok Bilen Çik Yanilir: Komedi
  Afife Anjelik: Tiyatro
  Vuslat: Tiyatro
  Atala: Tiyatro
  Talim-i Edebiyat: Edebî bilgiler içerir.  Samipaşazade Sezai
  (1860-1936)

  Batili tarzda hikâyeleri ve bir romani vardir.
  Sergüzeşt adli romani realizme dogru atilmiş bir adimdir.
  Küçük Şeyler adli hikâye kitabi Fransiz realistlerinin sanat anlayişlarina uygundur.

  Rumuzul-edeb bazi makale hikâye ve sohbetlerini içerir.
  Romantik özellikler taşiyan şiirler de yazmiştir.
  Şiir isimli bir de piyesi vardir.

  “İclâl”de yeğeni İclâl’in ölümü üzerine yazdığı mersiye bazı nesirleri ve hatıraları vardır.


  Abdülhak Hâmit Tarhan (1852-1937): Edebiyatta batılılaşmanın asıl ihtilâlcisidir. Şair-i Azam olarak bilinir. Kurallara uymayan batı şiirinde gördüğü her yeniliği Türk şiirine uygulayan divan şiirini bitiren o olmuştur. Doğu ve batı şiirini işlendikleri yerlere giderek öğrenmiştir. Sanatında romantik etkiler vardır. Zengin bir lirizm bulunan şiirlerinde vezne kafiyeye söze dile pek önem vermemiştir. Taşkınlık ve yücelik söyleyişteki tezat onun şiirinin önemli özellikleridir. Şiirlerinde ve tiyatrolarında tarihî konular önemli bir yer tutar. Soyut kavramlar hayat tabiat ölüm insan onun işlediği konulardır.

  Şiirleri: Sahra Belde Makber Ölü Bunlar O’dur Hacle Bâlâdan Bir Ses Garam...

  Yirmiye yakın tiyatrosu vardır. Sahnelenmesi imkânsız tiyatro eserleri yazmıştır. Bu eserlerde insanların yanında ölüler ruhlar hayaletler periler de rol alır. Tiyatroda egzotik tarihî millî ve dinî konuları işlemiştir. Bazı oyunlarında Shakespeare’in tesiri görülür. Hepsi de dramdır ve bazıları mensur bazıları da manzumdur.

  İlk tiyatro eseri Macera-yı Aşk’tır. Tarık Finten Eşber Nesteren Sardanapal İlhan Hakan Liberte önemli tiyatro eserleridir.
  Nabizade Nazım
  (1862-1893):
  Romanlarıyla ve hikâyeleriyle realizmin ve natüralizmin temsilcisidir. Karabibik edebiyatımızda Anadolu konulu ilk hikâyedir. Köy romanı olarak bilinir. Köy hayatı tam bir realizmle yansıtılmıştır. Zehra ilk psikolojik roman örneğidir. Eserde tasvir ve tahliller geniş yer tutar.

  Diğer hikâyeleri: Yadigârlarım Bir Hatıra Sevda Haspa
  Muallim Naci
  (1850-1893)

  Eski şiirin savunucusu ve temsilcisidir. Eski-yeni konusunda Recaizade ile aralarında tartışmalar olmuştur. Naci göze hitap eden kafiyeyi savunurken Recaizade kulağa hitap eden kafiyeyi savunmuştur. Tartışma konusu “abes” ve “muktebes” kelimelerinin -eski yazıda- kafiyeli olup olmadıklarıdır.

  Batılı şiiri benimsememesine rağmen bu alanda başarılı şiirler yazmıştır.

  Şiir kitapları: Ateşpare Şerare Füruzan Sünbüle
  Edebî eseri: Istılahat-ı Edebiye
  Sözlüğü: Lûgat-ı Naci

  Ara Nesil (1880-1896)
  Tanzimat edebiyatının ikinci kısmı ile Servet-i Fünun arasında kalan dönem. Bu nesil Servet-i Fünun’un hazırlayıcısıdır. En çok Recaizade Mahmut Ekrem’in ve Muallim Naci’nin etkisinde kalmışlardır. Bu dönemde eski-yeni tartışmaları yaşandı (Ekrem-Naci). Natüralizm bu dönemde edebiyatımıza girdi ve tartışıldı (Natüralizmi Beşir Fuat savundu). Serbest müstezat ve sone kullanıldı. Cümlelerin bir tek dizede bitmesi anlayışı terk edildi. Yeni terkipler ve kelimeler bulundu. Kafiyesiz şiirler de yazıldı. Kulak için kafiye denendi

  Bu dönemde Türk edebiyatında ve kültüründü birçok ilkler yaşanmıştır
  1) İlk Gazeteler:

  a) Takvim-i Vekayi (1831 ) : ilk resmi Türk ga­zetesi

  b) Ceride-i Havadis (1840 ): ilk yarı resmi ga­zete

  c) Tercüman-ı Ahval ( 1860 ) : İbrahim Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan ilk Türk gazetesi

  d) Tasvir- i Efkar (1862) : Bu gazeteyi Şinasi yalnız çıkarmış yurt dışına çıkmak zorunda kalınca Namık Kemal’ e devretmiştir

  e) Hürriyet (1868 ): Namık Kemal ve Ziya Paşa Londra’da çıkarmıştırMuhbir ( 1866 ) Basiret ( 1869 ) İbret (1871) Devir( 1872 ) Tanzimat dönemindeki gazetelerdir

  2İlk Çeviri Roman: 1859da “Telemak” adlı e-seri Yusuf Kâmil Paşa Fenelon’dan çevirmiştir

  3Edebiyatımızda ilk roman : Şemsettin Sami tarafından 1872′de yayımlanan “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

  İlk edebi roman : Namık Kemal tarafından 1876′da yazılan “İntibah“

  5İlk realist romanlar: Samipaşazade Sezai tarafından 1889′da yazılan “Sergüzeşt

  İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem tarafından 1896′da yazılan “Araba Sevdası“

  6İlk köy romanı: Nabizade Nazım‘ın 1890′da yazdığı “Karabibik”

  7İlk yerli tiyatro eseri ’Şinasi‘nin 1860′ta yazdığı “Şair Evlenmesi‘

  8İlk öyküler (Hikayeler): a) Ahmet Mithat Efendi‘nin 1870 -1895 arasında yazdığı “Letâif-i Rivayet”

  b) Samipaşazade Sezai’nin 1892′de yazdığı “Küçük Şeyler”

  9Sahnelenen ilk tiyatro eseri: Namık Ke­mal’in IMeşrutiyet öncesi sahnelediği Vatan Yahut Silistre“

  bİlk Eleştiri Yazısı: Namık Kemal’in 1866′da yazdığı “Edebiyatımız Hakkında Bazı Mülahazatı Şamil’dir”adlı yazı

  11İlk eleştiri eseri: Namık Kemal’in 1855′te yazdığı “Tahrib-i Harabat”

  12İlk Mizah dergisi: Teodor Kasap tarafın­dan 1869′da çıkarılan “Diyojen”

  13İlk dergi: Münif Paşa tarafından 1861′de çı­karılan “Mecmua-ı Fünun”

  14İlk şiir çevirileri:Şinasi tarafından 1859′da Racine ve Lamartine’den çevirilmiştir

  15İlk makale: 1860′ta Şinasi tarafından “Mukaddime” adıyla Tercüman-ı Ahval’de yazılmış­tır

  16İlk noktalama işaretleri: Şinasi tarafından 1859′da kullanıldı

  17İlk antoloji: Ziya Paşanın 1874′te hazırla­dığı “Harabat” adlı bu eserde Divan şairlerinin şiirleri yer almıştırr almıştır

  18İlk günlük: Direktör Ali Bey’in 1871′de yaz­dığı “Seyahat Jurnali”

  19İlk köy şiiri: Muallim Naci‘nin ”Köylü Kızların Şarkısı”

  ÖNEMLİ NOT:
  Bu dönemde yazılan romanların; Batılı gerçek anlamıyla roman oldukları bile tartışmalıdırBunlara “roman denemesi” demek daha uygun olacaktırRomantizm realizm ya da naturalizm akımlarının izleri de “etkilenme” düzeyindedirSöz­gelimi “realizmin Tanzimattaki temsilcisi” gibi ifade­ler öncelikle Batıdaki bu romanlara ve yazarlarına haksızlık olacaktırSonraki yüzyılda dünya ölçü­sünde romancılar yetiştiren Türk edebiyatının Batılı anlamdaki ilk romancısı Servet-i Fünun döneminde ürünler vermeye başlayan Halit Ziya Uşakligil‘dir
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  Bazen; kral olmak taç giymek değildir. Soyunu sevgidenZiyaretçilere, Gizli İçerik! ünvanı halktan almaktır!
  İzindeyiz Atam !


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Eline sağlık güzel konu olmuş.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ben de dershanede bize öğretildiği şekliyle kısa kısa yazayım belki gençlerin işine yarar.

  şinasi - ilklerin adamı

  ziya paşa - iki arada bir derede kalmış bir abimiz ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözünün sahibidir

  namık kemal - vatan millet sakarya

  ahmet mithat efendi - bu bayağı böyle masalcı dede stayla ile alttan alttan milleti eğitme amacı güden çok fedakar bir abimiz

  şemsettin sami - google translate'in atası

  ahmet vefik paşa - cCc mhp cCc diyen bir abimiz

  recaizade mahmut ekrem - bunun oğlu öldüğü için aşırı duygusal (santimantalizm) bir kişiliği var ve bu bazı eserlerine yansımış. yazık lan hep üzülmüşümdür kendisine. + muallim naci ile kavgaları efsodur. zemzeme demdeme derken olaylar olaylar. o olay da şundan çıkıyor "abes-muktebes" kavgası. efendim recaizade böyle bir şiir yazmış abes-muktebes kelimelerinden de kafiye yapmıştır. muallim naci ise bu s seslerinin arapçada iki farklı harf olduğu için kafiye sayılamayacağını söyler. vay sen misin bunu diyen derken ekrem atağa kalkar. olaylar gelişir.

  abdülhak hamit - divan şiirini yıkan koca yürekli reis

  nabizade nazım - içim bayıldı ayhhh yeter bu kadar romantiklik yahu diyerek realizm ve natüralizmi kendine yol bellemiştir. köy görünce yapıştırın nabizade'yi gitsin

  muallim naci - şiire getirilmeye çalışılan yeniliklerden yana değil de eskisi gibi olması gerektiğini düşünen gelenekçi bir abimizdir

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş