Alevilikne din ne de mezheptir...

Alevilik İslamiyetin ekseninden ayrılmadan farklı bir yaşam ve düşünce biçimidir...

Mezhepler Hz. Muhammed'in ölümünden 150-200 yıl sonra ortaya çıkmış olup alevilik ise Hz Ali'nin öldürülmesinden sonra öldürenlere karşı bir başkaldırı olarak başlamış oğulları İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in Kerbela da şehit olmalarıyla devamı gelmiştir...Yani

*Alevi camiye gitmez

*Alevi namaz kılmaz

*Alevi oruç tutmaz

*Alevi kuran-ı Kerim'e inanmaz

diyerek farklı yorum ve sonuçlara sebep olunması kişilerin bu konuda bilgisizliğinden ve farklı düşünce tarzlarından ortaya çıkmıştır...

Muharrem ayında tutulan oruç ise İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in şehit oluşlarını bu aylarda oruç tutarak ve oruç süresince hiç su içmeyerek bir nevi yas günleri olarak ortaya koyarlar ki sadece alevi değil bir çok sunni de bu oruca rivayet eder...

Alevilikte 'Allah korkusu' değil'Allah sevgisi' benimsenmiştir...

Açıklaması ise; İnsan sevdiğine karşı az hatada bulunup hata yapmış olduğunda ise bunun pişmanlığını yürekte yaşamasıdır. Sevginin yerini korku aldığında ise her an hata yapmaya meyilli kaçamak ve özü benimsemeden zoraki olgunluğu yaşamaktır. Bu sebeptendir ki özde 'sevgi' olması yatar. Temelindeki insan sevgisi ise 'insanoğlu Yaratan'ın birer parçası' inancından kaynaklıdır...

Kuran'ın şeklini değil özünü benimsediklerini belirtirler ki 'her insan canlı birer kuran'dır' tamlaması da burdan gelmektedir. Yegane amaç ise 'ruhsal olgunlaşma'yı hedefleyen bu tasavvuf yolunda ilerlemektir...

Hararet nardadır sacta değil

Keramet baştadır taçda değil

Her ne ararsan kendinde ara

Kudüs’te Mekke’de Hac da değil...

Bu dörtlük alevilikteki insan olma mertebesinin önemini fazlasıyla göstermektedir...

(İnsan olma mertebesine erişemediysen hayatın boyunca Mekke'yi beklesende faydasız)

Tanrı "KADINI VE ERKEĞİ EŞİT YARATMIŞTIR" ibaresini benimsedikleri içindir ki yapılan Cem'lerde kadın ve erkek ayrımı yapılmadan aynı safta yer tutması beraber icra etmeleride bundan dolayıdır.

Özellikle"MARİFET VE HAKİKAT KAPISI" aleviliğin özünü anlatır.

*Marifet Kapısı: Gerekirse kendi kurallarını aşıp başkası için birşeyler yapmak yani fedakar olmaktır...

*Hakikat Kapısı: Bütün dünyevi kaygıları atıp kendi ve Hak arasındaki sırra nail olmasıdır...

Semahlar dönülürken dünyevi kaygılardan arınma ve Marifet kapısına ulaşma duyguları ön plana çıkar. Özellikle bu özü benimsediğini gösteren betimlemeler deyişler ve vücut dili kullanılır...

Dilek SOYSAL