Tasavvuf Edebiyatı Terimleri


-Tasavvuf-
İslamiyetten sonra ortaya çıkan bir düşünce ve inanç sistemi ; bir yaşama şeklidir.Geniş anlamıyla islam mistisizmidir.
ßu inanç dini korkudan çok Allah sevgisi ve evrensel insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur


-TASAVVUF TERİMLERİ-

Vücudu Mutlak : Tek varlık

Vahdeti Vücud : ßirlik

Tecelli: Tanrı ile bir olmak

Ayan-ı Sabite: Allah'ın yansıması

Fenafillah: Tasavvuftaki son aşama

İnsan-ı Kamil: Fenafillah'a ulaşmış kişi

Maşukevgili

Aşık:Allah aşkıyla yananseven

Şarap:Anlamların özü

Meyhana: Allah aşkının sunulduğu yer

Mecli: Allah2ı anmak için yapılan toplantılar

Sarhoş: Allah aşkıyla kendinden gecen deerviş

Saki: Mürşid Allah aşkını sunan Yol gösteren