Kel başa şimşir tarak

Şimşir sözcüğü kılıç anlamına gelir. Deyimde kullanılan şimşir sözünün aslı çok sert ve dayanıklı olduğundan tarak cetvel v.b. yapımında kullanılan 'şimşir' ağacından gelmektedir.

Eskiden zengin bir aile kızlarını gelin ediyorlarmış. Oğlan evine adet olduğu üzere bohça bohça hediyeler gitmiş. Kayınvalide iki görümce ve eltilere yaş ve aile içindeki durumlarına göre; altın gümüş kaplamalı fil dişi ve şimşir taraklar diğer armağanlarla birlikte verilmiş.

Küçük elti ağır ve ateşli bir hastalık geçirdiğinden saçları dökülmüş. Aile içindekilerden başka kimsenin kadıncağızın kelliğinden haberi yokmuş.

Kendisine verile verile şimşir tarak verilmesi küçük eltinin çok canını sıkmış. Kelliğini unutup armağanları getiren kadına sızlanmış:
"Herkese altın gümüş tarak bana da şimşir öyle mi? Yemi gelin daha bu eve adımını atmadan benimle uğraşmaya başladı..." Oğlan anası gelininin bu hareketinden utanmış ve üzüntü duymuş. O kızgınlıkla çıkışmış: "Senin ki gibi kel başa şimşir tarak çok bile" deyivermiş.

Bu atasözü yoksul ya da durumu kötü bir kişinin vaziyetine uymayan pahalı gereksiz şeyler almaya kalkması gibi durumlarda kullanılır.

İlk göz ağrısı
Eskiden savaşlar şimdikinden çok olduğu için Anadolu' nun hemen her köyünden hemen her hanesinden şu yada bu cephede savaşan bir asker olurmuş.

Bu askerlerin geride kalan anaları kardeşleri hanımları nişanlıları yavukluları olurmuş elbette.

Bu biçareler vatanını milletini dinini muhafaza için cephe cephe koşan yiğitleriyle elbet gurur duyarlarmış ama ağlamadan göz yaşı dökmeden de gün geçirmezlermiş.

Bazen aşikar bazen gizli gizli ağlayan genç kız ve gelinlerimizin göz pınarları kuruyup gözleri çapaklanmaya ve ağrımaya başlarmış.

Birbirleriyle konuşurken o zamanın terbiyesi icabı:
"Senin yavuklun senin kocan" diyemezler utanırlarmış.

"Benim göz ağrımdan hiç mektup gelmiyor seninkinden haber var mı?" diye sorarlarmış.

Bu deyim sevdiklerimiz içinde en birincisi anlamında kullanılır

Zurnada peşrev olmaz

Davul ile zurnayı musikiden saymayan ve küçük gören bir sonradan görme İstanbul' lu Edirne' de bir düğüne davet edilmiş. Yemekten sonra açık havada yapılan oyun ve eğlenceler sırasında bu hatırlı davetliye zurnazen başı yaklaşarak sormuş:

-Çalmamızı arzu ettiğiniz herhangi bir parça var mı?
Ukala adam dudak bükmüş:

-Ayol kala kala zurnaya mı kaldık. Bunun peşrevi olmaz. Ne nota bilirsiniz ki siz ne de beste. Sizin çaldıklarınızı ben dinleyemem. İyisi mi kendiniz çalın oynayın.

Zurnazen bu hakaretleri pek içerlemiş. "Görürsün sen efendi" diyerek en kabiliyetli yamaklarını etrafına toplayıp başlamış çalmaya.
O çalar etrafındakiler söylermiş. Ne Itri' si kalmış çalmadık ne Dede Efendi' si. Sonradan görme bey ağzı bir karış açık onları uzun uzun dinlemiş. Adamlar bir besteden bir besteye bir makamdan bir makama geçtikçe o da renkten renge geçmiş.


Bu deyim hikayedeki anlamının dışında "insanın kaderini zorlamamasını ne çıkarsa bahtına razı olması gerektiğini anlatmak için kullanılır.

buyrun cenaze namazına

IV. Murad zamanında tütüniçki keyif verici madde yasağı koyar.ve yasağa uymayanları şiddetle cezalandırır.

bugünkü üsküdar civarında bir kahvehanede tütün vs. içildiğini istihbarat alır.

derviş kılığında tebdili kıyafet buraya gider.
selam verir.oturur.kahveci yanına gelip
-baba erenler kahve içermi? diye sorar.
-padişah. evet.
-kahveci:tütün içermisin.der.
-padişah:hayır.der.

kahveci işkillenir.tütün içimiyorda ne işi var burda.zaten padişahın tebdili kıyafet dolaştığı haberleri var.eli titreye titreye kahveyi götürür.

-kahveci:baba erenler ismini bağışlarmı?
-padiaşha:Murad.
-kahvecieki isimde sultanda varmı?
-padişahlbette var.

deyince kahvecinin bet beniz atar.zangır zangır titrer.ve.

-kahveci:öyleyse buyrun cenaze namazına der.olduğu yere yığılır.
IV. Murad bu lafa çok güler ve kahveciyi bir degalığına affeder.
Adam ol baban gibi eşek olma.

Vaktiyle Eğitim Bakanlığı da yapmış olan tarihçi Abdurrahman Şeref Bey Galatasaray Lisesi’ nde müdür iken birgün Sultan Abdülhamid’ in hizmetkarlarından bir paşanın oğluna kızar. Öğrencilerin arasında çocuğa;

“Adam ol” der “baban gibi eşek olma!”

Çocuk bunu babasına anlatır.

Babası:

“Vay demek ben bugüne bugün padişahımın mahiyetinde bir paşa olayım da bana eşek desin. Bunu ona soracağım” der.

Ertesi gün okula gidip hocayı bularak;

“Beyefendi sizin bana eşek demeye ne hakkınız var? Ben padişahın mahiyetinde paşayım” deyince Abdurrahman Şeref bey;

“Ne münasebet ben sizi tanımıyorum. Ne zaman eşek dedim” diye sorar.

Paşa;

“Geçen gün okulda oğluma “adam ol baban gibi eşek olma” diye bağırmışsınız” der.

Bunun üzerine Abdurrahman Bey;

“Doğru çocuğunuzu payladım. Çalışmıyordu. Sizi örnek göstererek “adam ol baban gibi! eşek olma! diye söyledim“ der.

Bu cevap üzerine paşa hem özür diler hem de teşekkür eder ve oradan ayrılır.