Tekrir (Yineleme): Sözün etkisi güçlendirmek için sözcük ya da söz grubunu yineleme sanatıdır.

Örnekler:
"Ey varlığı varı var eden var !
Yok yok sana yok demek ne düşvar."
"Kimsesizim kimsem yoktur herkesin var kimsesi

Kimsesiz kaldım meded kıl kimsesizler kimsesi."
"Kapalı Çarşı içinde kapalı rüya çarşıları
Kapalı Çarşı içinde öfke ve af çarşıları."
"Bu yağmur.Bu yağmur.Bu kıldan ince
Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur
Bu yağmur.Bu yağmur.Bir gün dinince
Aynalar yüzümüzü tanımaz olur."
"Hepsi gider bu kubbede kalacak
Âşık sesi şair sesi er sesi
Bizi bundan sonra sarıp alacak
Tanrı sesi sanat sesi yâr sesi"
"Kaldırımlar ıztırap çekenlerin annesi
Kaldırımlar içinde yaşamış bir insandır.
Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi
Kaldırımlar içimde uzayan bir lisandır."