Akis (Çaprazlama) : Bir cümle ya da dize içindeki sözleri ters çevirerek söylemeye akis denir.
Örnekler: *"Her inişin bir yokuşu her yokuşun bir inişi vardır."
*"Yemek için yaşamamalı yaşamak için yemelidir.
* "Didem rûhunu gözlergözler rûhunu didem
Kıblem olalı kaşın kaşın olalı kıblem."
* "Gamzen ciğerim deldi / deldi ciğerim gamzen
Bilmem nic'olur halım / Halim nic'olur bilmem "
* "Cennet gibidir rûyin / rûyin cennet gibidir
Âdem doymaz sana / sana doymaz âdem"
RÛ : yüz ÂDEM : insan