Şiirde aynı ünlü seslerin tekrarına denilir. Aliterasyonla genellikle birlikte yapılır. Kelimelerde vurguyu taşıyan aynı ünlünün tekrarından doğacak ahengi yakalamak için şâir ve yazarlar bu sanata baş vururlar. Kelimelerdeki söz özelliklerine dayalı olduğundan bu sanat söz sanatları arasında sayılır. Şâirin özel bir amaçla bu sanata baş vurması sebebiyle de düşünceye bağlıdır.
Örnek-1
Bir beyaz lerze bir dumanlı uçuş
Eşini gâib eyleyen kuş
gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar
Ey kulübün sürûd -ı şeydâsı
Ey kebûterlerin neşideleri
O baharın bu işte ferdası
Kapladı bir derin sükûta yerikarlar (Cenab Sahabettin)
Yukarıdaki şiirde (â) (e) (û) gibi ünlü sesler tekrarlanarak şiirde bir ahengin oluşması sağlanıyor.
Örnek-2
Neysen sen nefes sen neylersin neyi
Neyzensen nefessen neylersin neyi
Örnek-3
Ayağın sakınarak basma aman sultanım
Dökülen mey kırılan şişe-i rindân olsun