Aliterasyon (Ses Yinelemesi)

Bir şiirde ya da düzyazıda ahenk yaratmak amacıyla aynı ses ya da hecenin yinelenmesine aliterasyon denir.
ÖRNEKLER
* "Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında."

* "cinayeti kör bir kayıkçı gördü
ben gördüm kulaklarım gördü
vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü
hiçbiriniz orda yoktunuz."
* "Salkım salkım tan yelleri estiğinde
Sakallı bozaç turgay sayradıkça "
* "Dest bûsı arzûsiyle ölürsem dostlar
Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su" ( Fuzuli )
* "Sev seni seveni hâk ile yeksân ise
Sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultân ise"
* "Eylülde melûl oldu gönül soldu da lâle

Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle"
* Seherlerde seyre koyuldum semayı deryayı. (Tevfik Fikret )
* Karşı yatan karlı kara dağlar karayıptır otu bitmez. (Dede Korkut )
*Aşkın sesi sen bestesi sen nağmesi sensin. (Hasan Sami Bolak )

* Kim o deme boşuna benim ben
Öyle bir ben ki gelen kapına baştan başa sen.(Özdemir Asaf)

* Çözülen bir demetten indiler birer birer (Ziya Osman SABA)