ntak:İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları konuşturma sanatıdır. Konuşturmakişileştirmeden sonra gelir.Varlık önce kişileştirilir gerekirse konuşturulur.
Örnekler:
*"Ben bir ayrıkotuyum
Ne buğday amcamne pirinç dayım
Mısırla akraba bile değilim.

Bir yeşermeye göreyim:
Kızmasınlar halim duman
Canıma kastederler yapabilseler
Ama nafile kurumam."
Ayrıkotu konuşturulmuştur.
* "Benim adım dertli dolap / Suyum akar yalap yalap /
Böyle emreylemiş Çalap (Tanrı) / Derdim vardır inilerim."
* "Adam elini uzattı;tam onu koparacağı sıradamor menekşe:'Bana
dokunma!' diye bağırdı."
* "Küçük bir çeşmeyim yurdumun / Unutulmuş bir dağında /
Hiç kesilmeyecek suyum / Yıldızların aydınlığında /
Boyuna akar dururum."
Verilen parçada "çeşme" insan gibi konuşturuluyor.
* "Akıl ersinermesin sevdama
Senden yanayım dedi yeşeren dal senden yana."
UYARI !
Konuşturulan varlıklar kişileştirildikleri için kullanılan her intak
sanatıyla birlikte teşhis sanatı da yapılır; ancak yapılan her teşhiste
intak sanatı yoktur.
* "Ey benim sarı tamburam / Sen ne için inilersin? /
İçim oyuk derdim büyük / Ben anınçün inilerim! "

* " Yıldızlar sönsün' diyerek bağırdı karanlıktan sümbül."