İştikak (Türetme) : Aynı kökten türeyen sözcükleri bir arada kullanmaya iştikak denir.
Örnekler:

* "Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler."

* "Karşısında nice erbâb-ı denaât titrer
Hâkim-i mahkeme-i hükm-i cezâdır kalemim."

* "Hâlâ o cehâlet o tecâhül ve techil !"