LEFF Ü NEŞR ( SIRALI AÇIKLAMA ): Genellikle bir beyit içinde birinci dizede birkaç şeyi anlattıktan sonra ikinci dizede bunlarla ilgili benzerlik ve karşıtlıkları belirt meye leff ü neşr denir.Bu sanat düzyazıda da görülebilir.

Teşbih ve istiare ile yakından ilgili olan bu sanat ilk dizede söylenenlerin ikinci dizede düzenli ya da düzensiz açıklanışına göre ikiye ayrılır.

Örnekler:
"Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten
"Sen bana en sadık arkadaştın
Gönlümde ateştin gözümde yaştın
Ne diye tutuştun ne diye taştın
Beni kıskandırıp durmalı mıydın?"
"İşte gördüğünüz üzere savaş ve barışa işaret olarak bir elimizde kan dökücü mızrak bir elimizde de zeytin dalı var; ikisinden birini seçerek kabul buyurunuz."
"Deli eder insanı bu deniz bu gökyüzü
Göz kırpar yıldızlar türkü söyler balıklar."
"Bakışların kor ateş / Duruşun durgun su/ Biri yakar biri boğar."
"Ârızın yâdıyla nemnâk olsa müjgânım nola
Zâyi olmaz gül temennâsıyla vermek hâre su
"Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz."