Seci (İç Kafiye) : Cümlelerin ya da bir cümle içinde birden çok sözcüğün sonlarındaki ses benzerliğine seci denir. Seci nesirde kullanılan uyak olarak da tanımlanabilir. Özellikle Divan nesrinde secili anlatım bir amaç sayılmıştır.
Örnekler:
* "Ey gözlerin nuru gönüllerin sürûru; başımızın tâcıdil ehlinin mîrâcı "

* "İlâhi her neyi gülzâr ettinse anı ittimilâhi elime her ne sundunsa anı tuttum; ilâhi gönlüm oduna ne yaktınsa o tüter ilâhi vücudum bahçesine ne diktinse o biter."
* "İlâhi kabul senden ret senden; şifa senden dert senden. İlâhi iman verdin daim eyle; ihsan verdin kaim eyle." ÖYS
* "Dost yolunda nistlik gerek yâr önünde pestlik gerek; ten cübbesi çâk gerekgönül evi pâk gerek."