Teşhis (Kişileştirme)

İnsana ait özelliklerin insan olmayan varlıklara mal edilmesiyle gerçekleştirilen mecazlı bir anlatım özelliğidir. Bazen benzetme çoğu zaman da kapalı istiare biçiminde gerçekleştirilir.
ÖRNEKLER
"Sevincinden ağlayangülenhaykıran rüzgâr
Kalplere sevinçumut ve inanç getiriyor."
Rüzgârinsan gibi sevinmektesevincinden ağlamaktagülüp haykır maktadır.Böylece kişileştirme gerçekleştirilmiştir. Kendisine benzetilen"insan" söylenmediğigülmekağlamaksevinmekhaykırmak gibi insana ait özellikler 'benzetme yönleri' belirtildiği için kişileştirme kapalı istiare biçiminde gerçekleştirilmiştir.
"Rüzgârbir insan gibi sevincinden ağlıyorgülüyorhaykırıyordu." denirse benzeyen de kendisine benzetilen (insan) de belirtildiği için kişileştirmebenzetme şeklinde gerçekleştirilmiş olur.
"Dağ başını duman almış / Gümüş dere durmaz akar."
İkinci dizedeinsanın 'ağlama' özelliği 'dere'ye aktarılmışdere kişileştirilmiştir.Aynı zamanda kapalı istiare yapılmıştır.
"Ben öpmeden önce yanaklarını/Varsın tellertüllerduvaklar öpsün."
tellertüllerduvaklar' kişileştirilmiştir.
"Besbelli her saat artar kederi/Belki de yüreği yara dağların."
İnsana ait 'yüreği yaralı' ve 'kederli' olmak dağlara verilmiştir.
Bir yağmur başlar ya inceden ince/Bak o zaman topraktaki sevince."
'sevinmek' özelliği toprağa verilmiştir.
"Renkler başkalaştı gün ortasında/Koyu bir karanlık öptü denizi."
'öpmek' özelliği karanlığa mal edilmiştir.
"Bir bulut gezer yayla yayla Anadolu'yu
Bir baştan başa selâm götürür."
'selâm götürmek' özelliği buluta verilmiştir.
"Aynalarbakmayın yüzüme dik dik
İşte yakalandıkkelepçelendik."
Şairkendisine dik dik baktıklarını söyleyerek 'aynaları' kişileştirmiştir.
"Kuşlarsenin uzak diyarlara gittiğini söylediler bana."
'Kuşlar' konuşmaktadırkişileştirme yapılmıştır.
"Konunun hassasiyeti nedeniyle kalemimin çok temkinli hareket ettiğini okurların fark etmişlerdir."
'kalem' insan gibi temkinlitedbirliölçülü hareket ediyor.
Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz

1. "Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın
Hırçın bir fırtınaya dönüşüyordu deniz."
2. " Dans eden kelebeklerşarkı söyleyen kuşlargöz kırpan çiçekler vardı o yerde."
3. "İçmiş gibi geceyi bir yudumda / Göğün mağrur bakışlı bulutları."
4."Dinle yolcu bu su onun sesidir/Sinsi adımlarla akşam yürüyor."
5. "Rüzgâr uyumuşay gülüyor; her taraf ıssız."
6. "Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler."
7. "Çukurova bayramlığın giyerken."
8. "Bir balık ağlıyordu / Denizde / Başını yaslamış / Ufacık bir yosun parçasına."
9. "Dinmiş denizlerin şarkısı rüzgâr uymakta
Körfez düşünür Kanlıca mahzundur uzakta."
10."Yeşil sedirlerde dinlenir huzur."
11. "Mavi tulumbayla gülümser evim."
12. "Çocukluğum oynar serin avluda."
13. "Bir bahar sabahının karanlığında ıssız
Gökte diz çökmüş iki titrek ışıklı yıldız."
14. "Ay suda bestelerken en güzel şarkıyı
Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı."

15. "Akdeniz'in dalgaları cilveli / Akdeniz'dir denizlerin güzeli."
16. "Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi
Demirlemiştieli kolu bağlıydıağlıyordu."