Özel adlar Güncel Türkçe Sözlük'teneden yer almamaktadır?
Sözlükte özel adların bulunması uluslararası sözlük bilimi kurallarına uymamaktadır. Bu nedenle Güncel Türkçe Sözlük’te özel adlara yer verilmemiştir.

“Abdullah” adının anlamı nedir?
Abdullah sözü Arapça “Tanrı’nın kulu” anlamındadır.

“Arda” adının anlamı nedir?
"Arda” sözü “1. Hükümdar ya da kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli kollarından biri. 4. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. 5. Sonra gelen.” anlamlarındadır.

“Arin” adının anlamı nedir?
“Arin” sözü “Asya’da Yenisey bölgesinde kullanılan bir dil adı”dır.

“Artun” adının anlamı nedir?
“Artun” sözü Türkçe “Gururlu kendine güveni olan vakur” anlamlarındadır. Ayrıca Uygur Türkçesinde “kimyon” anlamı da vardır.

“Asel” adının anlamı nedir?
"Asel” sözü Arapça “1. Bal. 2. Cennetteki dört sudan biri.”anlamındadır.

“Aylin” adının anlamı nedir?
“Aylin” sözü “Ayın ve kimi yıldızların dolayındaki ışık çevresi hale” anlamındadır.

“Baran” adının anlamı nedir?
“Baran” kelimesi Türkçe “1. Yüksek ulu. 2. Üzüm meyve ağaçlar ve bitkilerin dirisi. 3. İri koç. 4.Güç kuvvet.” anlamındadır. Ayrıca Farsça “bârân””yağmur” anlamındadır.

“Baver” adının anlamı nedir?
“Baver” sözü Farsça “1. Tasdik inanma. 2. Sağlam; pek doğru” anlamlarındadır.

“Baykal” adının anlamı nedir?
“Baykal” sözü“1.Yabanî at. 2. Orta Asya’da bir göl. 3. Deniz.” anlamlarına gelmektedir.

“Berfin” adının anlamı nedir?
"Berfin sözü Farsça "kardan karla ilgili" anlamındadır. Son dönem Türkçede kullanılan adlardandır.

“Berkin” adının anlamı nedir?
“Berkin” kelimesi “sağlam güçlü kuvvetli” anlamlarındadır.

“Berşan” adının anlamı nedir?
“Berşan” sözü Farsça “1. Ümmet. 2. Bir peygamberin din ve kitabını kabul ve tasdik eden halk.” anlamlarındadır.

“Betül” adının anlamı nedir?
“Betül” sözü Arapça “1.Namuslu temiz (kadın). 2. Tanrı’nın emri. 3. Hazreti Meryem’in ve Hazreti Fatma’nın lâkapları. 4. Ana ağaçtan ayrılıp ayrı kök salan fidan.” anlamlarındadır.

“Beyza” adının anlamı nedir?
“Beyza” sözü Arapça “en beyaz çok ak” anlamlarındadır.

“Büşra” adının anlamı nedir?
“Büşra” sözü Arapça “müjde sevinçli haber” anlamındadır.

“Cengiz” adının anlamı nedir?
“Cengiz” sözü Türkçe “1. Güçlü yılmaz gözü pek (kimse). 2. Tarihte Büyük Moğol İmparatorluğu’nun kurucusunun adı.” anlamlarındadır.

“Ceren“ adının anlamı nedir?
“Ceren” sözü Türkçe “ceylan” anlamındadır.

“Dilân” adının anlamı nedir?
“Dilân” sözü Farsça “gönüller yürekler” anlamındadır.

“Doğukan” adının anlamı nedir?
"Doğukan” sözü “doğu” ve “kan”dan oluşmuştur. “Doğu” sözü “1. Güneşin doğduğu ana yön gün doğusu şark maşrık. 2. Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge. 3. Bu yönle ilgili bu yönde olan şarkî.” anlamlarındadır. “Kan” sözü de Türkçede mecazen “soy” anlamındadır.

“Ecem” adının anlamı nedir?
“Ece” sözü “1. Kraliçe. 2. Güzel kadın. 3. Büyük kardeş. 4. Ana” anlamlarında olduğuna göre “Ecem” adı da “kraliçem” anlamındadır.

“Efgan” adının anlamı nedir?
“Efgan” sözü Farsça “ıstırap ile haykırma bağırıp çağırma; inleme bağrışma” anlamındadır.

“Emine” adının anlamı nedir?
“Emine” sözü “1. İnanılır güvenilir. 2. Sakıncasız tehlikesiz. 3. Korkusuz kuşkusu olmayan.” anlamlarındadır.

“Eray” adının anlamı nedir?
“Eray” sözü Türkçe “er” ve “ay”dan oluşmuş birleşik bir sözcüktür. “1. Ay gibi temiz ve parlak erkek. 2. Erken ay ilk ay ayın ilk gününde doğan” anlamındadır.

“Erman” adının anlamı nedir?
“Erman” sözü Farsça “1. Arzu istek. 2. Yerinme pişman olma”anlamlarındadır.

“Eşref” adının anlamı nedir?
“Eşref” sözü Arapça “çok onurlu çok şerefli” anlamındadır.

“Feraye” adının anlamı nedir?
“Feraye”sözünün doğru biçimi “Feray”dır. Bu söz de “ay ışığı ayın parlaklığı” anlamlarındadır.

“Ferhan” adının anlamı nedir?
Ferhansözü Arapça “1. Sevinçli neşeli. 2. Memnun.” anlamlarındadır.

“Fisun” adı neden Kişi Adları Sözlüğü’nde yer almamaktadır?
"Fisun” “Füsun” sözünün yanlış bir yazılışıdır. “Füsun” da Farsça “büyü sihir” anlamındadır.

“İlayda” adının anlamı nedir?
“İlayda” sözü Türkçe “su perisi” anlamındadır.

“İlber” adının anlamı nedir?
Uygur ve Karluklarda hükümdara bağlı yüksek devlet memuru idareci anlamında “ilteber” veya “elteber” unvanları kullanılmıştır. Diğer yandan Türkçede “ilver” anlamında “ilber” sözü kullanılmaktadır.

“Jiyan” adının anlamı nedir?
“Jiyan” kelimesi Farsça “kızgın hışımlı kükremiş” anlamındadır.

“Melisa “ adının anlamı nedir?
“Melisa” sözü Yunanca kökenlidir ve “oğul otu”anlamındadır.

“Melsa” adının anlamı nedir?
“Melsa” sözü Arapça “1. Düz pürüzsüz yer. 2. Şarap” anlamındadır.

“Meryem” adının anlamı nedir?
"Meryem” sözü 1. Arapça Hz. İsa’nın annesinin adı. 2. İbranca isyan ayaklanma. 3. Dindar kadın.” anlamlarındadır.

“Mihriban” adının anlamı nedir?
“Mihriban” sözü Farsça “şefkatli güler yüzlü yumuşak huylu dost” anlamlarındadır.

“Miran” adının anlamı nedir?
"Miran” sözü Farsça “beyler”anlamındadır.

“Mürvet “ adı neden Kişi Adları Sözlüğü’nde yer almamaktadır?
"Mürvet” sözünün doğru biçimi “mürüvvet”tir. “Mürüvvet” Arapça “1. Bir ailede çocukların doğumu sünneti evliliği iyi bir göreve geçmeleri gibi olaylardan duyulan mutluluk sevinç. 2. esk. Yiğitlik mertlik. 3. İyilikseverlik cömertlik.” anlamlarındadır.

“Neva” adının anlamı nedir?

“Neva” sözcüğü Farsça “1. Ses ahenk nağme. 2. Refah mutluluk. 3. Kuvvet zenginlik servet.” anlamlarındadır.

“Orçun” adının anlamı nedir?
“Orçun” sözü “ardıllar halefler” anlamındadır.

“Özgen” adının anlamı nedir?
“Özgen” sözü Türkçe “özü geniş rahat sakin kimse” anlamındadır.

“Rabia” adının anlamı nedir?
“Rabia” sözü Arapça “1. Dördüncü. 2. Saatteki salisenin altmışta biri. 3. Tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe.” anlamlarındadır.

“Selin” adının anlamı nedir?
“Selin” sözü Türkçe “1.Gür akan su. 2. Orta Asya’da yetişen bodur sürekli yeşil kalan bir bitki”nin adıdır.

“Sude” adının anlamı nedir?
“Sude” sözü Farsça “1. Sürmüş sürülmüş. 2. Ezilmiş dövülmüş.” anlamlarındadır.

“Şilân” adının anlamı nedir?
“Şilan” kelimesi Moğolca “padişah sofrası şölen” Farsçada ise “unnab (hünnap) adlı meyve”nin adı

“Tuna” adının anlamı nedir?
“Tuna” sözü “1. Çok bol. 2. Yavru. 3. Kara ormanlardan doğan Karadenize dökülen Avrupa’nın Volga’dan sonra en uzun ırmağı. 4. Görkemli gösterişli.” anlamlarındadır.

*Bilgiler Türk Dil Kurumundan alınmıştır.