Türklerin İslamiyet’ten önce ki döneme ait ilk metinlerinde kullandıkları ölçü ‘’hece ölçüsü’’ dür.Bu ölçü Türklerin ulusal ölçüsüdür.Bir şiirdeki dizelerin hece sayılarının eşitliğine dayanır.
Türk şiirinde en çok kullanılan hece kalıpları;
a)4+3=7
b)4+4=8
c)4+4+3=11
d)6+5=11

Örnek:
Gidene bak / gidene->7(4+3)
Güller sarmış / dikene->7(4+3)
Mevla’m sabırlar versin->7(Durak yok)
Gizli sevda / çekene->(4+3)

Örnek:
TÜRKÜ
Havada bulut yok / bu ne dumandır-11(6+5)
Mahlede ölüm yok / bu ne figandır-11(6+5)
Şu yemen elleri / ne de yamandır-11(6+5)

Örnek:
İLAHİ
Sordum sarı / çiçeğe-7(4+3)
Annen baban / var mıdır?-7(4+3)
Çiçek der derviş baba-7(Durak yok)
annem babam / topraktır-7(4+3)

Örnek:
KOŞMA
Karac’oğlan der ki / geçti çağlarım-11(6+5)

Meyve vermez oldu / gönül bağlarım-11(6+5)
Aklıma geldikçe / durmaz ağlarım-11(6+5)
Gözüm yaşı / sel olduğu / zamandır-11(4+4+3)

++Karac’oğlan da ki ‘’a’’ sesi hece sayısını uydurmak için düşürülmüştür.

Nottt:Türk edebiyatında İslamiyet’in kabulünden sonra Arap ve İran’dan alınan ‘’aruz ölçüsü’’ kullanılmaya başlanmıştır.Daha sonra batı edebiyatının etkisiyle edebiyatımızda ‘’ serbest ölçü ‘’ kullanılmıştır.