Bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü (a ı o u) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın; ince bir ünlü (e i ö ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur: adım ağız ayak boyun boyunduruk burun dalga dudak duvak kırlangıç; beşik bilezik gelincik gözlük üzengi vergi yüzük. Buna büyük ünlü uyumu adı verilir.
Büyük ünlü uyumuna aykırı bazı Türkçe kelimeler de vardır: anne dahi elma hangi hani inanmak kardeş şişman.
Büyük ünlü uyumu alıntı kelimelerde aranmaz: ahenk badem ceylan çiroz dükkân fidan gazete hamsi kestane limon model nişasta pehlivan selam tiyatro viraj ziyaret.
Birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz: açıkgöz bilgisayar çekyat hanımeli.
-gil -ken -leyin -mtırak -yor ekleri büyük ünlü uyumuna uymaz: akşam-leyin bakla-*gil-ler çalışır-ken ekşi-mtırak yürü-yor.
-daş (-taş) eki bazı kelimelerde büyük ünlü uyumuna uymaz: din-daş gönül-daş meslek-taş ülkü-daş.
-ki aitlik eki büyük ünlü uyumuna uymaz: akşamki yarınki duvardaki yoldaki ondaki yazıdaki onunki.
Büyük ünlü uyumuna girmeyen kelimelere gelen ekler kalınlık incelik bakımından son hecenin ünlüsüne uyar: adalet-li anne-si kardeş-lik meslektaş-ımız şişman-lık.
Son ünlüleri kalın sıradan olmasına karşın incelik özelliği gösteren bazı alıntı kelimeler ince ünlülü ekler alır: alkol / alkolü hakikat / hakikati helak / helakimiz kabul / kabulü kontrol / kontrolü protokol / protokolü saat / saate sadakat / sa*dakatten.