Dilimizde tonsuz (sert) ünsüzle biten kelimelere gelen ekler tonsuz (sert) ünsüzle başlar: aç-tı aş-çı bak-tım bas-kı çiçek-ten düş-kün geç-tim ipek-çi seç-kin seç-ti süt-çü.

Ünsüz Türemesi (y v)
İki ünlünün yan yana bulunduğu bazı alıntı kelimelerde ünlüler arasında y v sesleri türemiştir: fiyat (< fiat) zayıf (< zaif); konservatuvar labora*tuvar pisuvar repertuvar tretuvar tuval tuvalet.
Ünsüz Düşmesi

Arapçadan dilimize girmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimelerin yalın durumunda ünsüzlerden biri düşer (ünsüz tekleşir): hak (< hakk) his (< hiss) ret (< redd) zan (< zann) zem (< zemm). Bu tür kelimelere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde düşen ünsüz ortaya çıkar: hak hakka; his hissimiz; ret reddi; zan zannımca; zem zemmi.
n > m Değişmesi
Türkçede kullanılan bazı kelimelerdeki b ünsüzünden önce gelen n ünsüzü m'ye dönüşür: saklambaç (< saklanbaç) dolambaç (< dolanbaç) ambar (< an*bar) amber (< anber) cambaz (< canbaz) çember (< çenber) kümbet (< gunbed) memba (< menba) mümbit (< munbit) tambur (< tanbur).