1. Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır: bin yıldan beri dört kardeş haftanın beşinci günü üç ayda bir yüz soru iki hafta sonra üçüncü sınıf.

Yaş otuz beş yolun yarısı eder.

(Cahit Sıtkı Tarancı)

Buna karşılık saat para tutarı ölçü istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır: 17.30'da 11.00’de 1.500.000 lira 25 kilogram 150 kilometre 15 metre kumaş 1.250.000 kişi % 25 % 50.

Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir: saat dokuzu beş geçe saat yediye çeyrek kala saat sekizi on dakika üç saniye geçe mesela saat onda.

2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz üç yüz altmış beş.

3. Para ile ilgili işlem ve senet çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır: 65035 (altıyüzelliYTLotuzbeşYKr).


4. Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır: on altılık.

5. Oyun adlarını niteleyen sayılar bitişik yazılır: altmışaltı.

6. Romen rakamları ancak yüzyıllarda hükümdar adlarında tarihlerde ayların yazılışında kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılabilir: XX. yüzyıl III. Selim XIV. Louis II. Wilhelm V. Karl VIII. Edward 1.XI.1928 I. Cilt XII. Cilt.

7. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur: 326.197 49.750.812 28.434.250.310.500 .

8. Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır: 152 (15 tam onda 2) 526 (5 tam yüzde 26).

9. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır: 15. 56. XX.; 5'inci 6'ncı.

UYARI : Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır; ayrıca nokta konmaz: 8.'inci değil 8'inci 2.'nci değil 2'nci.

10. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2'şer değil ikişer 9'ar değil dokuzar 100’er değil yüzer.