Deyimlerin Yazılışı
Deyimler ayrı yazılır: akıntıya kürek çekmek çam devirmek çanak tutmak gönlünden geçirmek göz atmak kulak asmak kulak vermek çantada keklik devede kulak yağlı kuyruk yüz görümlüğü.
İkilemelerin Yazılışı
İkilemeler ayrı yazılır: adım adım ağır ağır akın akın allak bullak aval aval (bakmak) cır cır (ötmek) çeşit çeşit derin derin gide gide güzel güzel karış karış kös kös (dinlemek) kucak kucak şıp şıp (damlamak) şıpır şıpır tak tak (vurmak) takım takım tı*kır tıkır yavaş yavaş.
bata çıka çoluk çocuk düşe kalka eciş bücüş eğri büğrü enine bo*yuna eski püskü ev bark konu komşu pılı pırtı salkım saçak sere serpe soy sop süklüm püklüm yana yakıla yarım yamalak.
m ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır: at mat çocuk mocuk dolap molap kapı mapı kitap mitap.
İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa diz dize el ele göz göze iç içe omuz omuza yan yana; baştan başa daldan dala elden ele günden güne içten içe yıldan yıla; başa baş bire bir (ölçü) dişe diş göze göz teke tek; ardı ardına boşu boşuna günü gününe peşi peşine ucu ucuna.
Alıntı Kelimelerin Yazılışı
Yabancı kökenli kelimelerin yazılışlarıyla ilgili bazı noktalar aşağıda gösterilmiştir:
1. İki ünsüzle başlayan batı kökenli alıntılar ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır: francala gram gramer gramofon grup kral kredi kritik plan pratik problem profesör program proje propaganda pro*tein prova psikoloji slogan snop spiker spor staj stil stüdyo trafik tren triptik.
Bu tür birkaç alıntıda söz başında veya iki ünsüz arasında bir ünlü türemiştir. Bu ünlü söylenişte de yazılışta da gösterilir: iskarpin iskele iskelet istasyon istatistik kulüp.
2. İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan batı kökenli alıntılar ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır: alafranga apartman biyografi elektrik gangster kilogram orkestra paragraf program telgraf.

3. İki ünsüzle biten batı kökenli alıntılar ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır: film form lüks modern natürmort psikiyatr seks slayt teyp.
4. Batı kökenli alıntıların içindeki ve sonundaki g ünsüzleri olduğu gibi korunur: biyografi diyagram dogma magma monografi paragraf program; arkeolog demagog diyalog filolog jeolog katalog monolog psikolog ürolog.
Ancak coğrafya fotoğraf ve topoğraf kelimelerinde g’ler ğ’ye döner.
* * *
Aşağıdaki durumlarda batı kökenli kelimeler özgün biçimleri ile yazılırlar:
1. Bilim sanat ve uzmanlık dallarında kullanılan bazı terimler: andante (müzik) cuprum (kimya) deseptyl (eczacılık) quercus terminus technicus (teknik terim).
2. Latin yazı sistemini kullanan dillerden alınma deyim ve sözler: Veni vidi vici (Geldim gördüm yendim.); conditio sine qua non (Olmazsa olmaz.); eppur si muove (Dünya her şeye rağmen dönüyor.); to be or not to be (olmak veya olmamak); l'art pour l'art (Sanat sanat içindir.); l'Etat c'est moi (Devlet benim.); traduttore traditore (Çevirmen haindir.); persona non grata (istenmeyen kişi).
Mesele falan değildi öyle
To be or not to be kendisi için;
Bir akşam uyudu;
Uyanmayıverdi. (Orhan Veli Kanık)