Arapça ve Farsça Adların Yazılışı
Arap ve Fars kökenli kişi ve yer adları Türkçenin ses ve yapı özelliklerine göre yazılır: Ahmet Bedrettin Fuat Mehmet Necmettin Nizamettin Ömer Rıza Saadettin; Cezayir Fas Filistin Mısır Suudi Arabistan; Bağdat Cidde Erdebil Halep İsfahan İskenderiye Medine Mekke Şam Şiraz Tahran Tebriz Trablusgarp.

Latin Yazı Sistemini Kullanan Dillerdeki Adların Yazılışı
1. Latin yazı sistemini kullanan dillerdeki özel adlar özgün biçimleriyle yazılır: Beethoven Byron Cervantes Chopin Eminescu Grimm Horatius Molière Puccini Rousseau Shakespeare; Bologna Buenos Aires Iorga Ile-de-France Karlovy Vary Latium Loire Mann New York Nice Rio de Janerio Vaasa Wuppertal. Ancak Batı dillerinde kullanılan adların okunuşları ayraç içinde gösterilebilir: Shakespeare (Şekspir) vb.
Yabancı özel adlardan türetilmiş akım adları Türkçe söylenişlerine göre yazılır: Dekartçılık Epikürcülük Kalvenci Kalvencilik Kalvenizm Kartezyenizm Lüterci Lütercilik Marksçılık Marksist Marksizm.
2. Batı kökenli kişi ve yer adlarının bir bölümü eskiden beri dili*mizde yerleştiği biçimiyle yazılır: Napolyon Şarlken Şarl (Demirbaş Şarl); Atina Brüksel Cenevre Londra Marsilya Münih Paris Roma Selanik Venedik Viyana Zürih; Hollanda Letonya Lüksemburg.
3. Ait olduğu dilde ayrı yazılan yer adları Türkçede de ayrı yazılır: Buenos Aires Frankfurt am Main Freiburg im Breisgau Hyde Park Mont Blanc New Orleans New York Rio de Janeiro San Marino Wiener Neustadt Titov Veles.
Yunanca Adların Yazılışı
Yunanca adlar yazılırken Yunan harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri kullanılır: Homeros Herodotos Euripides Pindaros Solon Sokrates Aristoteles Platon Venizelos Karamanlis Papandreu Onasis.
Ancak Herodotos Sokrates Aristoteles Platon Pythagoras Euklei-
des
adları dilimizde yaygın olarak Herodot Sokrat Aristo Eflatun Pisagor Öklid biçimlerinde yerleşmiştir.

Rusça Adların Yazılışı
Rusça özel adlarda Rus harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri kullanılır: Bolşevik Brejnev Çaykovski Çehov Dostoyevski Gogol Gorbaçov İlminskiy İlyiç Katayev Klyaştornıy Malov Mendeleyev Prokofyev Puşkin Şolohov Tolstoy Yeltsin; Moskova Omsk Orenburg Petersburg Volga Yenisey.
Çince ve Japonca Adların Yazılışı
1. Çince adlar Türkçede yerleşmiş biçimlerine göre yazılır: Honan Huangho Kanton Nankin Pekin Şanghay Vuhan.
Çincede soyadları küçük adlardan önce gelir. Soyadları çoklukla tek hecelidir küçük adlar ise bir veya iki heceden oluşur. Bu adlar büyük harfle başlar; heceler arasına çizgi konur: Sun Yat-sen Lin Yu-tang. Yalnız Konfüçyüs gibi yaygınlık kazanmış adlar bitişik yazılır.
2. Japon yer ve kişi adları da Türkçede yerleşmiş biçimlerine göre yazılır: Tokyo Hiroşima Nagazaki Osaka Hokkaydo Kyoto; Hirohito Nobuo Haneda Kayako Hayashi Sbuishi Kato Masao Mori.
Türk Devlet ve Topluluklarındaki Özel Adların Yazılışı
Türk devlet ve topluluklarındaki özel adlar Türkçede yerleşmiş söyleniş biçimlerine göre yazılır: Azerbaycan Özbekistan; Taşkent Semerkant Bakü Bişkek; Abdullah Tukay Abdürrauf Fıtrat Bahtiyar Vahapzade Baykonur Cafer Cebbarlı Cemal Kemal Cengiz Aytmatov İslam Kerimov Muhtar Avazov Osman Nasır.