Etiketlenen üyelerin listesi

Konu: Kısaltmalar

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kısaltmalar

  Kısaltma; bir kelime terim veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır:
  1. Kuruluş kitap dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) TDK (Türk Dil Kurumu) ABD (Amerika Birleşik Devletleri); KB (Kutadgu Bilig); TD (Türk Dili) TK (Türk Kültürü) TDED (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi); B (batı) D (doğu) G (güney) K (kuzey); GB (güneybatı) GD (güneydoğu) KB (kuzeybatı) KD (kuzeydoğu).
  Ancak bazen kelimelerin özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur. Bu tür kısaltmalarda kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür: BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi) İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi).
  Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.
  2. Element ve ölçülerin uluslararası kısaltmaları kabul edilmiştir: C (karbon) Ca (kalsiyum) Fe (demir); m (metre) mm (milimetre) cm (santimetre) km (kilometre) g (gram) kg (kilogram) l (litre) hl (hektolitre) mg (miligram) (metre kare) cm² (santimetre kare).
  3. Kuruluş kitap dergi ve yön adlarıyla element ve ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur: Alm. (Almanca) İng. (İngilizce) Kocatepe Mah. (Kocatepe Mahallesi) Güniz Sok. (Güniz Sokağı) Prof. (Profesör) Dr. (Doktor) Av. (Avukat) Alb. (Albay) Gen. (General); is. (isim) sf. (sıfat) hzl. (hazırlayan) çev. (çeviren) ed. (edebiyat) fiz. (fizik) kim. (kimya).
  * * *
  Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm'yi kg'dan mm'den YKr’un. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısalt*manın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT'ye TDK’den THY'de TRT'den YTL’nin. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN'da BOTAŞ'ın NATO'dan UNESCO'ya.
  Sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kı*saltmalarda ek noktadan sonra ve kelimenin okunuşuna uygun olarak yazılır: Alm.dan İng.yi vb.leri.
  Tonsuz (sert) ünsüzle biten kısaltmalar ek aldıkları zaman oku*nuşta tonsuz ses tonlulaştırılmaz: AGİK'in (AGİĞ'in değil) CMUK'un (CMUĞ'un değil) RTÜK'e (RTÜĞ'e değil) TÜBİTAK'ın (TÜBİTAĞ'ın değil).
  Ancak birlik kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyleyişte k'nin yumuşatılması normaldir: ÇUKOBİRLİK'e (söylenişi ÇUKOBİRLİĞE) FİSKOBİRLİK'in (söylenişi FİSKOBİRLİĞİN).

  KISALTMALAR DİZİNİ

  A
  Alay

  AA
  Anadolu Ajansı

  AAFSE
  Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (Allied Air Forces Southern Europe)

  AAM
  Atatürk Araştırma Merkezi

  AB
  Avrupa Birliği

  ABD
  Amerika Birleşik Devletleri

  ABS
  Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)

  ADSL
  Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)

  AET
  Avrupa Ekonomik Topluluğu

  AFP
  Fransız Basın Ajansı (Agence France Press)

  Age
  Adı geçen eser

  AGİK
  Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı

  AGİT
  Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı

  agm.
  Adı geçen makale

  agy.
  Adı geçen yayın

  AI
  Uluslararası Af Teşkilatı (Amnesty International)

  AID
  Uluslararası Kalkınma Ajansı (Agency for International Development)

  AIDS
  Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)

  AİHM
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  AİHS
  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

  AK
  Avrupa Konseyi

  AKBİL
  Akıllı bilet

  AKDTYK
  Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

  AKM
  Atatürk Kültür Merkezi

  AKPM
  Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

  AKUT
  Arama Kurtarma Teşkilatı

  Alb.
  Albay

  Alm.
  Almanca

  anat.
  Anatomi

  ant.
  Antropoloji

  AO
  Anonim ortaklık

  AOÇ
  Atatürk Orman Çiftliği

  AÖF
  Açıköğretim Fakültesi

  AP
  ABD Haber Ajansı (Associated Press)

  APS
  Acele Posta Servisi

  Apt.
  Apartman apartmanı

  Ar.
  Arapça

  ARGE
  Araştırma geliştirme

  Arş. Gör.
  Araştırma Görevlisi

  ark.
  Arkeoloji

  As.
  Asker askerî askerlik

  Asb.
  Astsubay

  ASELSAN
  Askerî Elektronik Sanayii

  As. İz.
  Askerî İnzibat

  ASKİ
  Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi

  ASO
  Ankara Sanayi Odası

  AST
  Ankara Sanat Tiyatrosu

  astr.
  Astronomi

  astrol.
  Astroloji


  Anonim şirket

  AŞTİ
  Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi

  AT
  Avrupa Topluluğu

  Atğm.
  Asteğmen

  atm.
  Atmosfer

  ATO
  Ankara Ticaret Odası


  Anadolu Üniversitesi Ankara Üniversitesi Atatürk Üniversitesi

  Av.
  Avukat

  B
  Batı bay

  BAE
  Birleşik Arap Emirlikleri

  bağ.
  Bağlaç

  BAĞ-KUR
  Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

  BBC
  İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)

  BCG
  Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)

  Bçvş.
  Başçavuş

  BDDK
  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

  BDT
  Bağımsız Devletler Topluluğu

  BE
  Büyükelçi

  belgeç
  Belgegeçer (faks)

  bitb.
  Bitki bilimi

  biy.
  Biyoloji

  bk.
  Bakınız

  Bl.
  Bölük

  bl.
  Bilişim

  BM
  Birleşmiş Milletler

  Bn.
  Bayan

  Bnb.
  Binbaşı

  bot.
  Botanik

  BOTAŞ
  Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

  Böl.
  Bölüm

  bs.
  Baskı basım

  Bşk.
  Başkan başkanlık başkanı başkanlığı

  BUE
  Avrupa Birliği Bankası (Bank of Union European)

  Bul.
  Bulvar bulvarı

  Bulg.
  Bulgarca


  Boğaziçi Üniversitesi

  C
  Cilt

  Cad.
  Cadde caddesi

  CAEC
  Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (Consultative Assembly of European Council)

  cal
  Kalori

  CAO
  Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (Civil Aviation Organization)

  CC
  Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)

  CD
  Kordiplomatik (Corps Diplomatique)

  CDH
  Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı (Cour Europeenne des Droits de l’Homme)

  CE
  Avrupa Konseyi (Council of Europe)

  CENTO
  Merkezî Antlaşma Örgütü (Central Treaty Organization)

  CIA
  ABD Merkezî Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency)

  CIF
  Maliyet-sigorta-navlun (cost insurance freight)

  CIOS
  Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi (Conseil International pour l’Organisation Scientifique)

  CIP
  Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim

  CIP
  Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)

  cm
  Santimetre

  CMUK
  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

  CNRS
  Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (Centre National de la Recherche Scientifique)

  coğ.
  Coğrafya

  COMECON
  Doğu Bloku Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (Council for Mutual Economic Asistance)

  cos
  Kosinüs

  CSO
  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

  Cum. Bşk.
  Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı


  Cumhuriyet Üniversitesi

  ÇAYKUR
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

  çev.
  Çeviren

  ÇS
  Çimento Sanayisi

  ÇUKOBİRLİK
  Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

  ÇÜ
  Çankaya Üniversitesi Çukurova Üniversitesi

  Çvş.
  Çavuş

  D
  Doğu

  dal
  Dekalitre

  dam
  Dekametre

  DAP
  Doğu Anadolu Projesi

  db.
  Dil bilimi

  dbl.
  Dil bilgisi

  DDT
  Böcek öldürücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)

  DDY
  Devlet Deniz Yolları

  DEÜ
  Dokuz Eylül Üniversitesi

  dg
  Desigram

  DGM
  Devlet Güvenlik Mahkemesi

  DGS
  Dikey Geçiş Sınavı

  DHMİ
  Devlet Hava Meydanları İşletmesi

  DİE
  Devlet İstatistik Enstitüsü

  dk.
  Dakika

  dl
  Desilitre

  DLH
  Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü

  dm
  Desimetre

  DMO
  Devlet Malzeme Ofisi

  DNA
  Deoksirübo nükleik asit

  Doç.
  Doçent

  doğ.
  Doğum tarihi

  DPT
  Devlet Planlama Teşkilatı

  Dr.
  Doktor

  drl.
  Derleyen

  DSİ
  Devlet Su İşleri

  DSÖ
  Dünya Sağlık Örgütü

  DT
  Devlet Tiyatroları

  DTCF
  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

  DTÖ
  Dünya Ticaret Örgütü


  Dicle Üniversitesi

  Dz. Kuv.
  Deniz Kuvvetleri

  Dz. Kuv. K.
  Deniz Kuvvetleri Komutanı Komutanlığı

  dzl.
  Düzenleyen


  Edat

  EAC
  Avrupa İş Birliği Örgütü (European Association for Cooperation)

  EAT
  Eski Anadolu Türkçesi

  EBU
  Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union)

  Ecz.
  Eczacı

  ed.
  Edebiyat editör

  EEG
  Beyin akım grafiği (Elektroensefalogram)

  EFT
  Elektronik fon transferi

  EFTA
  Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/Birliği (European Free Trade Area/Association)

  EGO
  Elektrik Gaz Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi)

  EİEİ
  Elektrik İşleri Etüt İdaresi

  EKG
  Kalp akım grafiği (Elektrokardiyogram)

  ekon.
  Ekonomi

  EMG
  Kas akım grafiği (Electromyographie)

  EMK
  Elektromotor kuvvet

  Ens.
  Enstitü enstitüsü

  EPA
  Avrupa Parlamenterler Örgütü (European Parliamentary Association)

  EPDK
  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

  ERDEMİR
  Ereğli Demir Çelik Fabrikaları

  Erm.
  Ermenice

  ESA
  Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)

  ESHOT
  Elektrik Su Hava Gazı Otobüs Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)

  ET
  Eski Türkçe


  Ege Üniversitesi

  F
  Fiyat fiyatı

  f.
  Fiil

  Fak.
  Fakülte

  FAO
  BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agriculture Organization)

  Far.
  Farsça

  FBI
  ABD Federal Araştırma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)

  fel.
  Felsefe

  FIBA
  Uluslararası Basketbol Federasyonu (Fédération Internationale de Basketball Association)

  FIDE
  Uluslararası Satranç Federasyonu (Fédération Internationale des Échecs)

  FIFA
  Uluslararası Futbol Federasyonu (Fédération Internationale de Football Association)

  FILA
  Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu (Fédération Internationale des Luttes Associées)

  FIR
  Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)

  fil.
  Filoloji filolojisi

  FİSKOBİRLİK
  Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

  fiz.
  Fizik

  fizy.
  Fizyoloji

  FKB
  Fizik kimya biyoloji

  FM
  Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)

  Fr.
  Fransızca


  Fırat Üniversitesi

  G
  Güney

  g
  Gram

  GAP
  Güneydoğu Anadolu Projesi

  GATA
  Gülhane Askerî Tıp Akademisi

  GAZÜ
  Gaziantep Üniversitesi

  GB
  Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte)

  GB
  Güneybatı

  GB
  Gümrük Birliği

  GD
  Güneydoğu

  Gen.
  General

  geom.
  Geometri

  gn.
  Genel

  Gnkur.
  Genelkurmay

  GOÜ
  Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

  Gön.
  Gönderen

  gr.
  Gramer

  Grt
  Groston

  GSM
  Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)

  GSMH
  Gayrisafi millî hasıla

  GSYH
  Gayrisafi yurt içi hasıla


  Gazi Üniversitesi

  H
  Hicri

  HA
  Harp Akademisi

  HABITAT
  Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)

  HAVAŞ
  Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  HDD
  Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)

  hek.
  Hekimlik hekim hekimi

  HIV
  AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)

  hl
  Hektolitre

  hlk.
  Halk ağzı

  hm
  Hektometre

  HMUK
  Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu

  HO
  Harp Okulu

  Hst.
  Hastane hastanesi

  Hs. Uzm.
  Hesap Uzmanı

  huk.
  Hukuk


  Hacettepe Üniversitesi

  Hv. Kuv.
  Hava Kuvvetleri

  Hv. Kuv. K.
  Hava Kuvvetleri Komutanı Komutanlığı

  Hz.
  Hazret

  Hz.
  Hizmet hizmette

  hzl.
  Hazırlayan

  Hz. öz.
  Hizmete özel

  IAAF
  Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (International Amateur Athletic Federation)

  IAEA
  Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy Agency)


  IATA
  Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association)

  ICAO
  Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization)

  ICJ
  Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice)

  ICRC
  Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross)

  IDA
  Uluslararası Kalkınma Bankası (International Development Association)

  IDB
  İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank)

  ILO
  Uluslararası Çalışma Teşkilatı (International Labor Organization)

  IMF
  Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)

  INTERPOL
  Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)

  IOC
  Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee)

  IPI
  Uluslararası Basın Enstitüsü (International Press Institute)

  IRO
  Uluslararası Mülteci Teşkilatı (International Refugee Organization)

  ISBN
  Uluslararası standart kitap numarası (International Standard Book Number)

  ISMN
  Uluslararası standart müzik numarası (International Standard Music Number)

  ISO
  Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization)

  ISSN
  Uluslararası standart dizi numarası (International Standard Serial Number)

  ITO
  Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği (International Trade Organization)

  İbr.
  İbranice

  İETT
  İstanbul Elektrik Tünel Tramvay İşletmesi

  İKÖ
  İslam Konferansı Örgütü

  İMKB
  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

  İng.
  İngilizce

  is.
  İsim

  İSDEMİR
  İskenderun Demir Çelik Fabrikaları

  İSKİ
  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

  İSO
  İstanbul Sanayi Odası

  İsp.
  İspanyolca

  İŞKUR
  Türkiye İş Kurumu

  işl.
  İşleyen

  İŞOT
  İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali

  İt.
  İtalyanca

  İTB
  İstanbul Ticaret Borsası

  İTO
  İstanbul Ticaret Odası

  İTÜ
  İstanbul Teknik Üniversitesi

  İÜ
  İstanbul Üniversitesi

  İZTB
  İzmir Ticaret Borsası

  İZTO
  İzmir Ticaret Odası

  J
  Jandarma

  JAL
  Japon Hava Yolları (Japan Airlines)

  Jap.
  Japonca

  jeol.
  Jeoloji

  JGK
  Jandarma Genel Komutanlığı

  K
  Kuzey

  K
  Komutan komutanlığı

  KARDEMİR
  Karabük Demir Çelik Fabrikaları

  KB
  Kuzeybatı

  KBB
  Kulak Burun Boğaz

  KD
  Kuzeydoğu

  KDV
  Katma değer vergisi

  KEİ
  Karadeniz Ekonomik İş Birliği

  kg
  Kilogram

  KGB
  Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)

  KHK
  Kanun hükmünde kararname

  KİK
  Kamu İhale Kurumu

  kim.
  Kimya

  KİT
  Kamu İktisadi Teşekkülü

  KKK
  Kara Kuvvetleri Komutanlığı

  KKTC
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

  km
  Kilometre

  KMS
  Kurumlar İçi Merkezî Eleme Sınavı

  KOBİ
  Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme

  KOİ
  Kamu Ortaklığı İdaresi

  koor.
  Koordinasyon

  Kor.
  Kolordu

  Kora.
  Koramiral

  Korg.
  Korgeneral

  KOSGEB
  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

  KPDS
  Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı

  krş.
  Karşılaştırınız

  KTÜ
  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Kur.
  Kurmay

  Kur. Bşk.
  Kurmay Başkanı Başkanlığı


  Kırıkkale Üniversitesi

  l
  Litre

  Lat.
  Latince

  LCV
  Lütfen cevap veriniz

  LES
  Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı

  LİBOR
  Londra bankaları gecelik faiz oranı

  LP
  Uzunçalar (Long play)

  LPG
  Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquified Petroleum Gas)

  Ltd.
  Limitet

  M
  Miladi

  m
  Metre

  Mac.
  Macarca

  Mah.
  Mahalle mahallesi

  Mah.
  Mahkeme mahkemesi

  man.
  Mantık

  mat.
  Matematik

  MB
  Bilgisayarda bellek birimi (Megabyte)

  Md.
  Müdür müdürlük müdürlüğü

  MEB
  Millî Eğitim Bakanlığı

  mec.
  Mecaz

  MGK
  Millî Güvenlik Kurulu

  mim.
  Mimarlık

  min.
  Mineraloji

  MİT
  Millî İstihbarat Teşkilatı

  MK
  Medeni Kanun

  MKE
  Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu

  MKS
  Metre-Kilogram-Saat

  MKYK
  Merkez Karar Yönetim Kurulu

  mm
  Milimetre

  MOSSAD
  İsrail Gizli Haber Alma Örgütü


  Milattan önce

  MPİ
  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

  MPM
  Millî Prodüktivite Merkezi

  MS
  Milattan sonra

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  MSÜ
  Mimar Sinan Üniversitesi

  MTA
  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü


  Marmara Üniversitesi Muğla Üniversitesi

  Müh.
  Mühendis mühendisi mühendislik

  Mür.
  Müracaat

  müz.


  MYK
  Merkez Yönetim Kurulu

  NASA
  Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (National Aeronautics and Space Administration)

  NATO
  Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization)

  NOTAM
  Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi (Notice to Airmen)

  Nö.
  Nöbet nöbetçi

  Nö. Sb.
  Nöbetçi subayı

  Nu.
  Numara

  OAPEC
  Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü

  ODTÜ
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  OECD
  Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Cooperation and Development)

  Okt.
  Okutman

  Onb.
  Onbaşı

  OPEC
  Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (Organization of Petroleum Exporting Countries)

  Opr.
  Operatör

  Or.
  Ordu

  Ora.
  Oramiral

  Ord.
  Ordinaryüs

  Org.
  Orgeneral

  Ort.
  Ortaklık ortakları ortaklığı

  OSB
  Organize Sanayi Bölgesi

  Osm. T.
  Osmanlı Türkçesi

  OYAK
  Ordu Yardımlaşma Kurumu

  ÖİB
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

  öl.
  Ölüm tarihi

  ör.
  Örnek

  ÖSS
  Öğrenci Seçme Sınavı

  ÖSYM
  Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi

  ÖTV
  Özel tüketim vergisi

  ÖYK
  Özelleştirme Yüksek Kurulu

  ÖYS
  Öğrenci Yerleştirme Sınavı

  öz.
  Özel

  ped.
  Pedagoji

  PEN
  Uluslararası Yazarlar Birliği (International Association of Poets Playwrights Editors Essayists and Novelists)

  PETKİM
  Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü

  PK
  Posta kutusu

  PO
  Petrol Ofisi

  POAŞ
  Petrol Ofisi Anonim Şirketi

  Port.
  Portekizce

  Prof.
  Profesör

  psikol.
  Psikoloji

  PTT
  Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

  RAM
  Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek (Random Access Memory)

  RC
  Kızılhaç (Red Cross)

  RCD
  Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği (Regional Cooperation for Development)

  RNA
  Ribo nükleik asit

  ROM
  Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek (Read-Only Memory)

  Ro-Ro
  Gemiye taşıt indirme bindirme (rolon-roloff)

  RTÜK
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  Rum.
  Rumence

  Rus.
  Rusça

  S
  Sayı

  s.
  Sayfa

  sa.
  Saat

  SALT
  Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (Strategic Arms Limitation Talks)

  SAS
  Su Altı Savunma (Komandoları)

  SAT
  Su Altı Taarruz (Komandoları)

  Sb.
  Subay

  SBF
  Siyasal Bilgiler Fakültesi

  SEK
  Süt Endüstrisi Kurumu AŞ

  SEKA
  Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu

  sf.
  Sıfat

  SHÇEK
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

  SKT
  Son kullanma tarihi

  Sl.
  Slavca

  Sn.
  Sayın

  sn.
  Saniye

  snt.
  Santral

  Sok.
  Sokak

  sos.
  Sosyoloji

  SOS
  Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)

  sp.
  Spor

  SPK
  Sermaye Piyasası Kurulu

  SSCB
  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

  SSK
  Sosyal Sigortalar Kurumu

  STK
  Sivil Toplum Kuruluşu

  STÖ
  Sivil Toplum Örgütü


  Selçuk Üniversitesi

  Ş
  Şirket

  Şb.
  Şube

  T.
  Türkçe

  t
  Ton

  TAEK
  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

  TAI
  Türk Havacılık Sanayii (Turkish Aerospace Industry)

  TAO
  Türk Anonim Ortaklığı

  tar.
  Tarih

  TARİŞ
  Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

  TASS
  Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)

  TAŞ
  Türk Anonim Şirketi

  Tb.
  Tabur

  TBB
  Türkiye Barolar Birliği

  TBMM
  Türkiye Büyük Millet Meclisi

  T.C.
  Türkiye Cumhuriyeti

  TCDD
  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

  TCK
  Türkiye Cumhuriyeti Karayolları

  TCK
  Türk Ceza Kanunu

  TCMB
  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

  TCZB
  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

  TDÇİ
  Türkiye Demir Çelik İşletmeleri

  TDİ
  Türkiye Denizcilik İşletmeleri

  TDK
  Türk Dil Kurumu

  TEAŞ
  Türkiye Elektrik Üretim AŞ

  TEDAŞ
  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

  TEFE
  Toptan eşya fiyatları endeksi

  TEİAŞ
  Türkiye Elektrik İletim AŞ

  tek.
  Teknik teknoloji

  TEK
  Türkiye Elektrik Kurumu

  tel.
  Telefon

  telg.
  Telgraf

  TEM
  Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)

  TETAŞ
  Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ

  TGC
  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

  TGS
  Türkiye Gazeteciler Sendikası

  Tğm.
  Teğmen

  THA
  Türk Haberler Ajansı

  THK
  Türk Hava Kurumu

  THK
  Türk Hukuk Kurumu

  THY
  Türk Hava Yolları

  TIR
  Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı (Transport International Routier)

  tic.
  Ticaret

  TİGEM
  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

  TİKA
  Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

  TİM
  Türkiye İhracatçılar Merkezi

  TİSK
  Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu

  tiy.
  Tiyatro

  TKAE
  Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

  TKB
  Türk Kadınlar Birliği

  TKF
  Toplu Konut Fonu

  TKİ
  Türkiye Kömür İşletmeleri

  TL
  Türk lirası

  tlks.
  Teleks

  tls.
  Telsiz

  TM
  Türk malı

  TMMOB
  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

  TMO
  Toprak Mahsulleri Ofisi

  TOBB
  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

  TODAİE
  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

  TOEFL
  Yabancı dil olarak İngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)

  TOKİ
  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

  Top.
  Topçu

  TP
  Türk Petrolleri

  TPAO
  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

  TR
  Türkiye

  TRT
  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

  TSE
  Türk Standartları Enstitüsü

  TSİ
  Türkiye saati ile

  TSK
  Türk Silahlı Kuvvetleri

  TT
  Türkiye Türkçesi

  TTB
  Türk Tabipleri Birliği

  TTOK
  Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

  TTKB
  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

  TTK
  Türk Tarih Kurumu

  Tug.
  Tugay

  Tuğa.
  Tuğamiral

  Tuğg.
  Tuğgeneral

  TUS
  Tıpta Uzmanlık Sınavı


  Trakya Üniversitesi

  TÜBA
  Türkiye Bilimler Akademisi

  TÜBİTAK
  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

  TÜFE
  Tüketici fiyatları endeksi

  Tüm.
  Tümen

  Tüma.
  Tümamiral

  Tümg.
  Tümgeneral

  TÜPRAŞ
  Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi

  TÜRDOK
  Türkiye Dokümantasyon Merkezi

  TÜRKSAT
  Türk uydusu (Turkish satellite)

  TÜRSAB
  Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

  TÜTAV
  Türk Tanıtma Vakfı

  TV
  Televizyon

  TZDK
  Türkiye Zirai Donatım Kurumu

  TZOB
  Türkiye Ziraat Odaları Birliği

  UEFA
  Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union of European Football Associations)

  UFO
  Tanımlanmamış Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)

  UHF
  Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)

  UK
  Birleşik Krallık İngiltere (United Kingdom)

  UN
  Birleşmiş Milletler (United Nations)

  UNAC
  Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı (United Nations Aid to Children)

  UNESCO
  Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)

  UNICEF
  Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children's Emergency Fund)

  UNO
  Birleşmiş Milletler Teşkilatı (United Nations Organization)

  UPI
  Uluslararası Basın Birliği (United Press International)

  UPU
  Uluslararası Posta Birliği (Universal Postal Union)

  USA
  Amerika Birleşik Devletleri (United States of America)

  USAŞ
  Uçak Sanayi AŞ


  Uludağ Üniversitesi

  Uzm.
  Uzman

  Ü
  Üniversite

  Üçvş.
  Üstçavuş

  ÜDS
  Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı

  ÜFE
  Üretici fiyatları endeksi

  ünl.
  Ünlem

  Ütğm.
  Üsteğmen

  ÜT
  Üretim tarihi

  vb.
  Ve başkası ve başkaları ve benzeri ve benzerleri ve bunun gibi

  vd.
  Ve devamı ve diğerleri

  VDMK
  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  Vet.
  Veteriner

  VHF
  Çok yüksek frekans (Very High Frequency)

  VIP
  Çok önemli kişi (Very Important Person)

  vs.
  Vesaire

  w
  Elektrik güç birimi (Watt)

  WAP
  Kablosuz uygulama protokolü; İnternet sistemine kablosuz erişim (Wireless Application Protocol)

  WB
  Dünya Bankası (World Bank)

  WHO
  Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)

  WTO
  Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization)

  Yrd. Doç.
  Yardımcı Doçent

  Yay.
  Yayını yayınları

  Yb.
  Yarbay

  YDS
  Yabancı Dil Sınavı

  Yd. Sb.
  Yedek subay

  YKr
  Yeni kuruş

  YÖK
  Yükseköğretim Kurulu

  YÖS
  Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

  YSE
  Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü

  YSK
  Yüksek Seçim Kurulu

  YTL
  Yeni Türk lirası

  YTÜ
  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yun.
  Yunanca

  YURTKUR
  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

  Y. Mim.
  Yüksek mimar

  Y. Müh.
  Yüksek mühendis

  Yüzyıl


  YYÜ
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yzb.
  Yüzbaşı

  zf.
  Zarf

  ZF
  Ziraat Fakültesi

  zm.
  Zamir

  ZMO
  Ziraat Mühendisleri Odası

  zool.
  Zooloji
  YAZIDA KULLANILAN DİĞER İŞARETLER

  + Toplama işareti artı
  - Çıkarma işareti eksi kısa çizgi
  x Çarpma işareti çarpı
  ÷ Bölme işareti bölü
  / Bölme işareti bölü eğik çizgi
  : Bölme işareti bölü iki nokta
  Ö
  Karekök işareti
  = Eşitlik işareti
  % Yüzde işareti
  ′ Üs işareti
  § Paragraf işareti
  ∫ Paragraf işareti
  ./. Çeviriniz
  * Kelimeden sonra dipnot işareti; kelimeden önce varsayım işareti
  ° Derece işareti
  ¢ Dakika işareti
  => Devam işareti
  ®
  Devam işareti; gönderme işareti
  ~ Benzerlik yaklaşıklık denklik işareti
  > Büyük; dil bilgisinde çıkma işareti
  < Küçük; dil bilgisinde gelişme işareti
  @ Yaklaşık olarak eşit
  · Bitti
  *** Bölüm sonu işareti
  ± Eksiği veya fazlası
  $ Dolar
  € Avro
  @ Kuyruklu a
  © Telif hakkına sahip (copyright)
  ® Telif hakkı alınmış (registered)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş