SÖZCÜKTE ANLAM ÖZELLİKLERİ

1) GERÇEK (TEMEL) ANLAM:


Bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına denir.Yani bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek anlamdır.2) YAN ANLAM:

Bir sözcüğün gerçek anlamı yanında kullanımına bağlı olarak yeni anlamdır.3) MECAZ ANLAM:

Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında yepyeni bir anlamda kullanılmasıdır.

* Adamın tarladaki bütün ekinleri yandı. ( gerçek)

* Partide çektiğimiz bütün resimler yanmış. ( yan)

* Bu sınavı kazanamazsan yandın (mecaz)

* Balkona astığım çamaşırlar kurumamış.(gerçek)

* Hazan mevsiminde kurumuş yapraklar gibi.(yan)

* Senin aşkın da beni kuruttu be güzelim. (mecaz)

* Caminin minaresi çok inceydi. (Gerçek)

* Duvarın sıvası için ince bir kum getirmişlerdi. (yan)

* Bana hediye alman çok ince bir davranıştı. (mecaz)

* Sarayın aydınlık bir odasından karanlık bir odasına

geçmiştik. (gerçek anlam)

* Yaşadığımız bunca karanlık günlerden sonra aydınlık

günler bizi bekliyor. (mecaz)

* Arkadaş bu kız seninle oynuyor. (mecaz)

* Bu masanın ayağı oynuyor. (yan)

* Çocuk kumsalda oynuyor. (gerçek)4) TERİMSEL ANLAM (TERİM):Bilim sanat spor ya da çeşitli meslek dallarıyla ilgili özel kavramları karşılayan sözcüklerdir.

* Nota müziğin anahtarı gibidir.

* Rakip takım birazdan penaltı atışı yapacak.

* Marmara fay hattı tehlikeli sinyaller veriyor.

* Güreşçimiz finalde rakibini tuşla yendi.

* Matematik öğretmenimiz tahtaya bir doğru çizmemizi

istedi.

* Şiirde aynı eklerin ya da sözcüklerin tekrarlanmasına

redif denir.NOT 1: Bazen bir sözcük gerçekte terim değilken terim olarak kullanılabileceği gibi gerçekte terim olan bir sözcük de terimlikten çıkabilir.* Polis bir hücre daha ortaya çıkardı. ( terimlikten çıkma)

* Sinop burnu Türkiye’nin en kuzey noktasıdır.

(terimleşme)NOT 2: Bir sözcük birçok dalda terim olabilir.* Bitkiyi toprağa bağlayan kökleridir.

* Dört kök dışına iki olarak çıkar.

* Hiçbir ek almamış sözcüğe kök denir.5) YANSIMA SÖZCÜKLER:Doğadaki seslerin insanlar tarafından taklit edilmesine denir.* Bu köpek neden havlıyor?

* Bir patlama sesiyle irkilmiştik.

* Bu aylarda kediler çokça miyavlar.

* Bu sözlerim üzerine sınıfta homurtular başladı.

* Köyde sabahleyin koyunların meleyişleriyle uyandık.6) EŞ ANLAMLI ( ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER:Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklere denir.

* siyah ---- kara * beyaz----- ak * zengin----varlıklı

* zengin--- varlıklı * fakir----yoksul * rüzgar---- yel

* üzüntü-----keder * öykü---hikaye * eser--- yapıt

* edebiyat--- yazın * cümle---- tümce * kelime--- sözcük7. ZIT (KARŞIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER:
Anlam bakımından birbirinin tersi olan sözcüklerdir.* Sana çirkin dediler düşmanı oldum güzelin.

* Ağlarım harta geldikçe gülüştüklerimiz.

* Kışın soğuğunu yaşadıkça yazın sıcağını arar oldum.

* Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık.

* Yaşlı insanları görünce gençliğimin kıymetini

anlıyorum.

NOT: Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

* Tanzimat romanında iyiler hep iyi kötülerse hep kötüdür. ( zıt)

* Bugünlerde hiç iyi değilim. ( olumsuz)8) SESTEŞ ( EŞSESLİ) SÖZCÜKLER:Yazılışları ve okunuşları aynı ancak anlamları farklı olan sözcüklere denir.* Yılanı gören at birden şaha kalktı.

* Mutfaktaki pislikleri çöpe at.

* Al bayrağıma sarılı cansız bedenimi al.

* Gül: “Gül.” dedi bülbüle.

* Kalem böyle çalınmıştır yazıma

Yazım kışıma uymaz kışım yazıma

* Kırda yaptığımız piknikte yanımıza kır saçlı bir ihtiyar

geldi.UYARI: Bir sözcüğün mecaz ya da yan anlamıyla sesteş anlamlılık karıştırılmamalıdır.

* Bu sözler bazılarına çok dokunacak. ( mecaz anlam )


* Omzuma bir el dokundu. ( gerçek anlam )

* Bu yaz bir mektup yaz. ( sesteş )NOT: Sesteş sözcükler genellikle halk edebiyatında cinaslı manilerde kullanılır.


9. SOMUT VE SOYUT ANLAMLI SÖZCÜKLER:Varlığını beş duyu beş duyu organıyla algılayabildiğimiz kavramlar somut; beş duyu organımızdan hiçbiriyle algılayamadığımız varlığını sadece akıl ve mantık yürütme yoluyla kabul ettiğimiz kavramlar soyuttur.* çiçek ağaç ses koku hava göl ev rüzgar ışık(somut)

* ruh akıl vicdan akıl acıma üzüntü aşk inanç( soyut )ÖZELLİK 1: Somut anlamlı bir sözcük ek alarak soyut anlam kazanabilir.* anne - lik insan - lık

somut soyu yaptı somut soyut yaptıÖZELLİK 2 omut anlamlı bir sözcük kullanıldığı cümleye göre soyut anlam kazanabilir. Buna soyutlaştırma denir. Soyutlaştırma kelimeye mecaz anlam kazandırma suretiyle olur.* Ne kadar sıcak bakıyor değil mi? ( soyutlaştırma)

* Kara haber tez duyulur. ( soyutlaştırma)

* Titreyen yapraklar cilvedir nazdır. ( soyutlaştırma)

* Bu adam kafasızın biridir. ( soyutlaştırma)

* Kızın gittiği bu yolu hiç iyi görmüyorum. (soyutlaştırma)

* Sanatta özgün olmak biraz da yürek ister. (soyutlaştırma)

* Nedense bugün hiç havamda değilim. ( soyutlaştırma)ÖZELLİK 3 : Soyut anlamlı bir sözcük çoğunlukla benzetme yoluyla somut hale getirilebilir.Buna somutlaştırma denir.
* Hüzün sonbaharda dökülen yapraktır.

* Yalnızlık bir çiçektir.

* Sevgi gökyüzünde kanat çırpan bir güvercindir.

* Arkadaşlık kişiler arasında kurulan bir köprüdür.

* Bu düşünceler zamanla çürüyecektir.

* Vişne dallarında arzularımız alnımıza konan bir

öpücüktür.

ÖZELLİK 4 : Gözlemleyebildiğimiz eylemler somut gözlemleyemediğimiz eylemler ise soyuttur.


* Annesi bebeğini kucağına almış seviyordu. ( somut )

* Ferhat Şirin’i dağları delecek kadar seviyordu.( soyut )

* Çocuk masadaki vazoyu kırmıştı. ( somut )

* Bu sözlerinle arkadaşını çok kırdın. ( soyut )10) NİTELİK VE NİCELİK ANLAMLI SÖZCÜKLER:Bir şeyin nasıl olduğunu ne gibi özellikler taşıdığını anlatan sözcüklere nitelik anlamlı sözcükler denir. Bir şeyin sayılabilen ölçülebilen ya da azalıp çoğalabilen durumunu bildiren sözcüklere nicelik anlamlı sözcükler denir.* Az ileride birkaç kişi seni bekliyor. ( nicel )

* Bugün oldukça kötü bir zaman geçirdim. ( nitel )

* Çok konuştuğu için arkadaşları pek sevmedi. ( nicel )

* İki damla yaş olur düşersin yüreğime gizlice ( nitel nicel)

* Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. (nitelik )UYARI: Bazı sözcükler cümlede kazandığı anlama göre nicel de olabilir nitel de.* Yaptığı işte iyi para kazanıyordu. ( nicel )

* O iyi bir insandı. ( nitel )

* Bu soğuk havada bir de senin soğuk esprilerini çekemem. ( nicel nitel )

* Bu şehrin havası sıcak olduğu gibi insanları da sıcaktır. ( nicel nitel)Görüldüğü gibi nitelik anlamlı sözcükler genellikle niteleme sıfatı ve durum zarfı görevindedir. Nicelik anlamlı sözcükler ise ölçü - miktar zarfı belgisiz sıfat veya sayı sıfatı görevindedir.10. GENEL VE ÖZEL ANLAMLI SÖZCÜKLER:
Karşıladıkları varlığın tamamını belirten sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir. Tek bir varlığı karşılayan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir. Varlıkların genelden özele doğru sıralanışı : Varlık- canlı- hayvan- keçi- Ankara keçisi.* Çocuk geleceğin teminatı olduğundan ben çocuğumun iyi yetişmesini istiyorum. ( 2. si 1. sine göre daha özel)

* Kitap insanın en iyi dostudur. ( genel)

* Bu kitabı arkadaşıma ödünç verdim. (özel )

* Eğitim- öğretim sadece okulda yapılmaz ( genel)

* Okulumuz şehrin en eski binasıdır. (özel )