GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU-KÖY SEYİRLİK OYUNLARI


KARAGÖZ VE HACİVATKaragöz ve Hacivat taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur.
Karagöz oynatıcısına hayali hayalbaz denir.
Yardımcıları çırak yardak dayrezen sandıkkar'dır. Oyunda konuşmaların değişmesi baş hareketleriyle yapılır.
Bu iki karakterin gerçekten yaşayıp yaşamadığı yaşadıysa nerede nasıl yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Anlatılanlar rivayete dayanır zira gerçekten yaşamış olsalar bile büyük ihtimalle bahsedilen dönemde tarih kitaplarına girecek kadar önemli bulunmamışlardır.
Rivayete göre Hacivat ve Karagöz Orhan Gazi devrinde yaşamış cami yapımında çalışan iki işçidir. Kendileri çalışmadıkları gibi diğer işçilerin de çalışmasını engellemektedirler. Orhan Gazi'nin "cami vaktinde bitmezse kelleni alırım" dediği cami mimarı caminin vaktinde bitmemesine Karagöz ve Hacivat'ı şikayet eder.
Bunun üzerine bu ikili başları kesilerek idam edilir. Karagöz ve Hacivat'ı çok seven ve ölümlerine çok üzülen Şeyh Küşteri ölümlerinin ardından kuklalarını yaparak perde arkasından oynatmaya başlar. Bu sayede Hacivat ve Karagöz tanınır.


Karagöz ve Hacivat


Hacivat'ın asıl adının Hacı İvaz olduğu söylenir.
Hacivat karakteri düzeni temsil eder. Nabza göre şerbet verir. Kişisel çıkarlarını her zaman ön planda tutar. Az buçuk okumuşluğundan dolayı yabancı sözcüklerle konuşmayı sever. Perdeye gelen hemen herkesi tanır onların işlerine aracılık eder.
Alın teriyle çalışıp kazanmaktan çok Karagöz’ü çalıştırarak onun sırtından geçinmeye bakar. Rol icabı değişik kıyafetler içinde Keçi Hacivat Çıplak Hacivat Kadın Hacivat Kahya Hacivat gibi farklı tasvirleri vardır.
Oyunun hiç şüphesiz başrol oyuncusu Karagöz’dür.
Okumamış bir halk adamıdır. Hacıvat’ın kullandığı yabancı kelimeleri anlamaz ya da anlamaz görünüp onlara yanlış anlamlar yükleyerek ortaya çeşitli nükteler çıkarırken bir taraftan da Türkçe dil kuralları ile yabancı kelimeler kullanan Hacıvat ile alay eder.
Her işe burnunu sokarher işe karışır sokakta olmadığı zaman da evinin penceresinden uzanarak ya da içerden seslenerek işe karışır.
Dobra zaman zaman patavatsız yapısından dolayı ikide bir zor durumlarda kalırsa da bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır. Çoğu zaman işsiz geçim derdindedir .Hacıvat’ın bulduğu işlere girip çalışır.
Başında ışkırlak adı verilen oynak bir şapka vardır. Değişik oyunlarda rol icabı değişik kıyafetler içinde farklı Karagöz tasvirleri vardır. Kadın Karagöz Gelin Karagöz Eşek karagöz Çıplak Karagöz Bekçi Karagöz Çingene Karagöz Tulumlu Karagöz Davulcu Karagöz Ağa Karagöz v.s. (Velhasıl zavallının başına gelmeyen kalmaz..)


ORTAOYUNU
Bugün bilinen biçimini 19. yüzyılda almışsa da başlangıcı hayli geriye gider.
Anadolu Selçukluları döneminde karşılıklı konuşmaya dayalı oyunların varlığı bilindiği gibi Osmanlılar döneminde de çalgılı danslı taklitli gülünç oyunlar özellikle büyük kentlerde yaygındı.
Önceleri meydan oyunu kol oyunu gibi adlarla anılan ortaoyunu son biçimini aldığı 19. yüzyılda daha çok zuhuri kolu (sonradan ortaya çıkan oyun) adıyla tanınmıştır.
Oyun Alanı
Ortaoyunu bir açık alan oyunudur mevsimine göre kapalı yerlerde de oynanmıştır. Palanga denen ortaoyunu alanı daire ya da elips biçiminde olur izleyiciler bu alanın çevresinde sıralanırdı. Oyun alanı ip gerilmiş kazıklarla belirlenir izleyicilerin hemen önündeki bir köşede çalgı takımı yer alırdı.
Ortaoyununun başlıca dekoru yeni dünya denen ve evi simgeleyen iki üç kanatlı kafesli bir paravan ile dükkânı simgeleyen iki kanatlı daha küçük bir paravan ve arkalıksız bir iskemleydi. Oyuncular sandık odası adı verilen soyunma odalarında çıkıp bir yanda bırakılan küçük bir aralıktan alana girerlerdi.
Ortaoyununun Bölümleri
Klasik bir ortaoyunu Karagöz oyunundakine benzer biçimde giriş (mukaddime) karşılıklı konuşma (muhavere) fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur. Alana önce çalgı eşliğinde oyunun iki ana tipinden biri olan Pişekâr girer baş çalgıcı sayılan zurnacıyla kısa bir konuşmanın ardından oyunun adını söyleyerek gösteriyi başlatır.
İkinci ana tip olan Kavuklu'nun gene çalgı eşliğinde alana girmesiyle başlayan karşılıklı konuşma bölümü kendi içinde ikiye ayrılır. kavuklu ile Pişekâr'ın birbiriyle tanış çıkmalarıyla sonuçlanan ilk bölüm arzbâr adıyla anılmaktadır. Bunun ardından Kavuklu'nun sonunda rüya olduğu ortaya çıkan bir öykü anlattığı tekerleme bölümü gelir.
Sarıbas oyunundaki gibi asıl oyunla ilgisi olmayan karşılıklı konuşma bölümü izleyicileri gösteriye ısındırmayı amaçlar.
Asıl oyunun yer aldığı fasıl bölümünde Kavuklu sürekli olarak alanda kalır oyunun konusuna göre sahneye cıkan çeşitli tiplerle güldürücü konuşmalar yapar. Bu bölümde zaman zaman Pişekâr da alana gelerek ya yeni tipleri Kavuklu'yla tanıştırır ya da oyunun akışını yönlendirmekteydi.
Oyundaki düğüm genellikle Karagöz oyununda olduğu gibi sarhoş tipinin ortaya çıkmasıyla çözülür. Çok kısa olan bitiş bölümünde Pişekâr ile Kavuklu karşılıklı birkaç söz söyledikten sonra Pişekâr'in oyunun son bulduğunu açıklaması işlemiş oldukları kusurlardan ötürü özür dilemesi gelecek oyunun adını yerini ve zamanını açıklamasıyla oyun son bulur
Kavuklu ve Pişekâr müzik eşliğinde alandan çıkarlar.
Ortaoyununun Kişileri
Ortaoyununda yer alan bütün tipler Karagöz oyununun tipleri gibidir. Ama Karagöz perdesinde gösterilme olanağı olan doğaüstü yaratıklarla hayvanlar sandal araba gibi binek araçları ortaoyununda yer almaz. İki ana kahramanı vardır.
Pişekar kültürlüdür; Arapça Farsça kelimelerle konuşur. Kavuklu ise onu yanlış anlayarak komik durumu ortaya çıkarır. Kadın rolünü de erkekler oynar ki buna Zenne denir. Ortaoyunu; Karadenizli Rumelili Kayserili Ermeni Rum Yahudi Sarhoş Bekçi vb. kendi şiveleri ve kılıklarıyla zengin tip çeşitliliğine sahiptir.
Ortaoyunun ana tipleri olan Pişekâr ile Kavuklu Hacivat ve Karagöz'ün karakter olarak aynısıdır. Ama Pişekâr ile Kavuklu canlı kişiler olduklarından sözlerini vücut hareketleriyle yüz mimikleriyle güçlendirmek olanağına sahiptirler.
Karagöz metne daha çok bağlı kalmak zorundayken ortaoyunu oyuncuları oyunun akışına göre metinde çeşitli değişiklikler yapabilirler ve yeni espriler üretebilirlerdi.
Cumhuriyet'ten sonra değişen sanat anlayışına uymayan gittikçe yaygınlaşan modern tiyatro ile baş edemeyerek yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutan ortaoyunu bu gelenekten yetişmiş son oyuncu olan İsmail Dümbüllü'nün ölümüyle (1973) tarihe karışmıştır.
Meddah
Hikâye anlatma şeklinde icra edilen meddahlık bir taklit sanatıdır. Perdesi sahnesi dekoru kostümü tek bir sanatkârın eseri olan bir temaşa yani gösteri türüdür.
Meddah Eskiden Türkiye'de kahveler ve salonlarda halka hikayeler söyleyen olayları olmuş ya da oluyormuş gibi canlandırarak anlatan sanatkarlara verilen ad.
Sahnesi ve kişileri olmadan yapılan bu anlatımlar çoklukla el hareketleri ve şive taklitlerine dayanırdı.

Meddah bir sandalyeye oturarak dinleyicilerine hikâyeler anlatır. Meddahın anlatısını günlük yaşamdaki olaylar masallar destanlar öyküler ve efsaneler oluşturur.
Meddahın aksesuarları bir mendil ile bir sopa-bastondan ibarettir. Genellikle güldürücü ahlakî ve edebî sonuç çıkarılacak hikâyelerine klişeleşmiş "r'vıy'n-ı ahbar ve n'kıl'n-ı 'sar ve muhaddis'n-ı rüzigar şöyle rivayet ederler ki" şeklindeki sözbaşı ile başlar daha sonra kahramanları sayıp hikâyesini anlatır.
Meddah hikâyenin kahramanlarını kendi yöresinin dili ve şiveleriyle konuşturan insandır. Meddah çok oyunculu bir tiyatro eserinin tek sanatçısı oyuncusu konumundadır. Okumanın gelişmediği dinlemenin rağbet gördüğü zamanlarda Osmanlı Sarayı'nda şehirlerde kasabalarda Ramazan gecelerinde sünnet düğünlerinde kahvehanelerde bu sanatı sürdürürdü. Bu sanatın günümüzdeki uzantısı stand-up şovmenleridir.4. KÖY SEYİRLİK OYUNLARI
Geleneksel Türk tiyatrosunun kaynakları içerisinde köy seyirlik oyunların özel bir önemi vardır. Halen özellikle Anadolu da ki pek çok köyde devam ettirilen köy seyirlik oyun geleneğinin tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır.
Geçmişin tiyatrosundan geleceğin tiyatrosuna önemli bir kaynaktır bu oyunlar. Binlerce yıl önce Anadolu insanları toplayıcılık kültüründen tarım kültürüne geçtiği dönemlerden itibaren günümüze kadar mevsim dönüşümlerine ekim-dikim ve hasat zamanlarına özel bir önem vermiş bu zamanları oruç ritüel ve şenliklerle kutsamıştır.
Binlerce yıl önce Anadolu insanları geçimlerini günümüzde de olduğu gibi tarımdan sağlıyorlardı. Ekim yapılmadığı kış ayları onlar için kıtlık zamanlarıydı. Yaz ayları ise tam bolluk ve bereket dönemleri idi. Kıtlık karanlıkla özdeşti kara ile simgeleniyordu. Bolluk ise beyazla özdeşti beyaz ile simgeleniyordu.
Mevsimler arasındaki bu ak-kara çatışması köy seyirlik oyunların temel yapısını belirliyordu.

Günümüze kadar gelen köy seyirlik oyunların büyük bölümü işte bu ak-kara çatışması üzerine kuruludur. Özellikle Sivas köylerinde karşılaştığımız "saya gezme" adı verilen ritüelde yazı ve kışı simgeleyen aklar giyinmiş genç kız ile yüzü karaya boyanmışa "Arap" ve onların peşine takılan çoluk çocukla dolu bir alay köyde kapı kapı dolaşır her evden geçen hasattan kalma hububatı toplar köy meydanında bu hububat pişirilerek tüm köylülerce yenir. Hemen arkasından oynanan köy seyirlik oyunun da Arap genç kızı kaçırır. Sonra da kızın yakınlarının genç kızı yeniden bulmasıyla şenlik yapılır. Arap kovalanır böylece kış ayı kovulur yazın gelmesi coşkuyla kutlanır genç kız evlendirilerek düğünü yapılır. Az önce genç kızın kaçırılmasına üzülen yas tutan seyirciler az sonra genç kızın Arapın elinden kurtulmasıyla sevinir hep birlikte halay çekerek dans ederek bu olayı kutlar.

Köy seyirlik oyunlar adı üzerinde seyirlik oyunlardır. Tıpkı ortaoyunumuzda olduğu gibi bu oyunlar da genellikle köyün ortasında köy meydanında oynanır. Seyirciler çepeçevre oyuncuları çevreler.

Oyuncu - seyirci ayrılığı hem vardır hem yoktur. Oyuncuları oyuna seyirciler hep beraber hazırlar. Bir tas bir şapka bir baston bir deve bir sopa bir tüfek olabilir. Sırası gelen oyuncu seyirci içinden çıkarak oyuna katılır oyundaki görevi bittikten sonra yeniden seyircilerin arasına karışır.
Çağdaş Türk Tiyatrosuna Giden Yolda Geleneksel Türk Tiyatrosunun Katkıları
Köy seyirlik oyunlarda da ortaoyununda ve meddahta olduğu gibi doğaçlamaya büyük önem verilir. Genellikle yönetmenin görevini üstlenen tecrübeli oyuncu kendi yaratıcılığını da katarak o yıl ki oyunu geçen yıl aklında kalan kanava üzerinden yeniden yaratır.
Yine de temel izlek olan ak - kara çatışması mevsim dönüşümünü simgeleyen kız kaçırma ve kızın kurtarılması öğeleri olduğu gibi kalır.
Köy seyirlik oyunlar da ortaoyunları gibi benzetmeci değil göstermeci özdeşleşmeci tiyatro gibi kapalı değil epik tiyatro gibi açık biçemdedir.
Açık biçem yani anti illüzyonist bir üsluptur. Açık biçemde illüzyon yaratılmaz diğer bir deyişle seyirciye yalan söylenmez seyirci kandırılmaz konvansiyon anlamında da olsa seyircide bir büyü yaratılmaz. Tam tersi açık biçemde her şey seyircinin gözü önünde cereyan eder oyuncular gizlenme gereği duymadan seyircinin gözü önünde rollerine (kılığına) girerler.

Aksesuar çok önemlidir. Köy yerinde çokça bulunan nesneler oyun içerisinde oyuncunun kullanımıyla bir başka anlam kazanırlar. Örneğin kadın kılığına giren erkeklerin kadın giysisi içine yerleştirdiği iki balkabağı kadın göğüsleri oluverir seyircinin gözü önünde.

Köy seyirlik oyunlar konusunda bilimsel araştırma ve yayınlar için Prof. Dr. Metin And' ın ve Nurhan Karadağ' ın eserlerine bakılabilir.
Köy seyirlik oyunları temel alan esinlenen yerli yazarlar için Haşmet Zeybek' in Bilgesu Erenus' un oyunlarına Nurhan Karadağ' ın reji çalışmalarına bakılabilir. Örnek olarak Haşmet Zeybek' in "Düğün ya da davul" Bilgesu Erenus' un "Misafir" Nurhan Karadağ' ın "yazı bağında şenlik" "Memiş dayı" rejileri verilebilir.