SIFATLAR
İsimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı renk durum hareket biçim yer işaret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir. Bu iki kelimenin (sıfat ve isim) oluşturdukları kelime grubuna da sıfat tamlaması denir ki bütün sıfat çeşitleriyle sıfat tamlaması oluşturulabilir.
kolay iş bu sorular küçük çocuk hangi ev iki elma üçüncü sınıf…
A. SIFATLARIN ÖZELLİKLERİ
1. Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı renk durum hareket biçim yer işaret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtir:
“O zaman gördü ki küçük çocuk memleketlisi minimini yavru ağlıyor… Sessizce titreye titreye ağlıyor. Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları nasıl acele acele sarsıla çarpışa dökülürse öyle bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak vuruşarak içlerinde güneşli mavi gök pırıl pırıl akıyor.”
o zaman küçük çocuk minimini yavru temiz vagon pencereleri güneşli mavi gök
2. Tek başlarına kullanıldıkları zaman isim değerindedirler. Çünkü ancak bir isimden önce geldikleri zaman sıfat oldukları anlaşılabilir:
yeşil elbise (sıfat) yeşili severim (isim)
İhtiyar kadın (sıfat) İhtiyarlara iyi davranmalıyız (isim)
Büyük park (sıfat) parkların en büyüğü (isim)
3. Tek başlarına kullanıldıklarında isim değerinde oldukları için alabildikleri isim çekim eklerini yani hâl eklerini iyelik eklerini ve çoğul ekini bir isimden önce gelerek onu niteledikleri ya da belirttikleri zaman yani sıfat olarak kullanıldıkları zaman alamazlar:
Bir basamak yukarı çık. (sıfat)
birler basamağı (isim)
yürüyen merdiven (sıfat)
yürüyenler ve koşanlar (isim)
4. Bir sıfatla onun nitelediği ya da belirttiği bir isim arasına noktalama işareti (özellikle virgül) konmaz. Virgül konursa ilk kelime tek başına kalmış olur dolayısıyla isimleşir.
Genç adama gülümseyerek baktı. (genç: Sıfat.)
Genç adama gülümseyerek baktı. (genç: İsim özne.)
5. Birkaç sıfat arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir:
Karanlık büyük korkutucu ve nemli bir evdi.
6. Sıfatın varlığından bahsedildiği her yerde mutlaka sıfat tamlaması vardır; o sıfatla (soru sıfatı da olsa) bir tamlama oluşturulmuştur.
B. SIFAT ÇEŞİTLERİ
Sıfatlar görev ve anlam yönünden yani kendilerinden sonra gelen isme kattıkları anlam yönünden önce ikiye sonra daha alt başlıklara ayrılırlar:
1. Niteleme Sıfatları
2. Belirtme sıfatları
a.İşaret sıfatları
b. Sayı sıfatları
Asıl sayı sıfatları
Sıra sayı sıfatları
Kesir sayı sıfatları
Üleştirme sıfatları
c. Belgisiz sıfatlar
ç. Soru sıfatları
1. NİTELEME SIFATLARI
İsimlerin şeklini durumunu hareketini rengini kısacası kalıcı özelliklerini gösteren sıfatlardır. Niteleme sıfatları isimlere sorulan “nasıl” sorusunun cevabıdır:
Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir sağlık ocağı
yanaklarımı pembeleştiren / makaslar
uçuşan / pamukçuklar
Kavakları silkeleyen / rüzgâr
Koca / bahçe
Tasasız / gözler
Güzel / çerçeveler
Kocaman / bir masası ve koltuğu
Mavi deniz tatlı su kötü gün yakın arkadaş çalışkan öğrenci susuz yaz yuvarlak masa bayan memur erkek adam temiz giysi güzel insan düz yol çatal çivi sivri tepe yassı burun…
2. BELİRTME SIFATLARI
İsimleri sayı yönünden tamlayan; yerlerini işaret eden; özelliklerini belli belirsiz olarak bildiren; onların özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatları denir. Belirtme sıfatları varlıkların geçici özelliklerini bildirirler:
bu adam o adam şuradaki adam (herhangi) bir adam bir (tane) adam kaçıncı adam hangi adam…
Belirtme sıfatları alt başlıklara ayrılır:
A. İŞARET SIFATLARI
İsimleri işaret ederek belirten ve yerlerini bildiren sıfatlardır.
“bu şu o öteki beriki böyle şöyle diğer…”
Bu soruyu kim cevaplayacak?
Kitabı şu genç almıştı.
O eşyaları nereye götürüyorsun?
Öteki sorulara geçiniz.
Beriki masaları da taşıdık.
B. SAYI SIFATLARI
İsimlerin sayılarını bölümlerini sıralarını parçalarını kesin olarak belirten sıfatlardır. Sayı sıfatlarının çeşitleri şunlardır:
i. Asıl Sayı Sıfatları
İsimlerin sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır:
Her gün iki saat ders çalışır bir saat de kitap okurum.
Bir ağaç bile bırakmamışlar; kesmişler.
Yüz yıl öncesine geri döndük.
Türkiye nüfusunun yetmiş milyon olduğu söyleniyor.
Beş milyon ton patates
10 cm ip 2 m kumaş 100 ton kömür 3 kg şeker…
Başında asıl sayı sıfatlarından biri bulunan bir isme çoğul eki getirilmez. ”Beşevler Altmışevler Yedi Cüceler üç aylar Kırk Haramîler beş milyonlar on milyonlar (banknotlarımız)” gibi örnekler bu kurala uymamaktadır.
Sayı sıfatlarıyla niteleme sıfatları art arda kullanılırsa sayı sıfatı önce gelir:
iki değerli arkadaş üç kırık cam…
ii. Sıra Sayı Sıfatları
İsimlerin sıralarını derecelerini belirten sıfatlardır.
“-ncİ” eki ya da nokta kullanılır.
77. yıl 11’inci bölük birinci gün ikinci gelişimiz…
üçüncü kişiler ikinci katlar…
“ilk” kelimesi birinci anlamındadır:
İlk (birinci) caddeden sağa dönün.
“son sonuncu ortanca” kelimeleri de sıra sayı sıfatıdır:
son fırsat ortanca çocuk sonuncu kişi…
iii. Kesir Sayı Sıfatları
İsimlerin bütünün kaçta kaçı olduğunu gösteren sıfatlardır.
yüzde bir ihtimal yarım ekmek çeyrek (dörtte bir) ekmek yarıyıl iki buçuk lira…
Bu tamlamalarda tamlanan çoğul yapılabilir.
Kardeşlerin üçte bir payları var.
Tamlayan çoğul yapılıp tamlananla yeri değiştirilebilir:
Yüzde otuz artış düşünülüyor.→Düşünülen artış yüzde otuzlarda.
iv. Üleştirme Sayı Sıfatları
İsimlerin bölümlere ayrıldığını bölüştürüldüğünü gösteren sıfatlardır.
“-(ş)er” ekiyle yapılır.
üçer kişi ikişer elma yedişer kişi ellişer milyon birer gün arayla
v. Topluluk Sayı Sıfatları
Bir defada doğan birden fazla kardeşler için kullanılır.
Bunlardaki “z” sesi çokluk bildirir.
Tamlanan çoğul olabilir.
üçüz bebek beşiz çocuklar.
c. Belgisiz Sıfatlar
İsimlerin sayılarını ve miktarlarını kesin olarak değil yaklaşık aşağı yukarı belli belirsiz bildiren sıfatlardır.
“bir birkaç birçok az çok biraz birtakım bütün bazı tüm her hiçbir herhangi bir kimi…”
başka / bir / boyut kimi insanlar bir yaz günü bazı sıfatlar herhangi bir zaman her soru
birtakım insanlar birkaç kişi Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden. tüm insanlar
bütün varlıklar…
Bunlardan bazılarının belirttiği isimler çoğul eki alamaz bazılarının tamlananları çoğul olmak zorundadır; bazılarınınki de yerine göre tekil de olabilir çoğul da.
Bütün insan→bütün insanlar Birkaç kişi→birkaç kişiler Çoğu insan→çoğu bitkiler
Not: Asıl sayı sıfatı olan “bir” ile belgisiz sıfat olan “bir” karıştırılabilir. “bir” kelimesi “tek” kelimesinin karşılığı ise asıl sayı sıfatıdır. Değilse belgisiz sıfattır:
Bir çiçekle yaz olmaz bir tane çiçek. (Asıl sayı sıfatı)
Onu bir akşam vakti gördüm. (Herhangi bir akşam vakti belgisiz sıfat.)
Ç. SORU SIFATLARI
Tanımı
Soru sıfatları isimlerin nitelik ve niceliklerini soru yoluyla öğrenmeyi amaçlayan cevapları da herhangi bir sıfat olan kelimelerdir.
“ne nasıl nice ne gibi ne biçim kaç kaçıncı kaçar hangi ne türlü…”
Özellikleri
Soru sıfatları cümleyi soru cümlesi yapar. Bazı durumlarda da yapmaz:
Bu nasıl bir dünya; hikâyesi zor…
Nasıl kitaplardan hoşlanırsın?
Soru sıfatlarıyla da sıfat tamlaması oluşturulur.
Kaç gün sonra geleceksin?
Eve giderken hangi otobüse bineceğiz?
Örnekler
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.
Kaçıncı sınıfta okuyor?
Ne gün geleceğini söyledi mi?
Kaçar kişilik gruplar hâlinde gideceğiz?
Kaçta kaç hisse istersin?
Not: “ne” kelimesi sıfat zarf ve zamir olarak kullanılabilir.
Ne bakıyorsun?(Zarf)
Ne almak istiyorsun? (Zamir)
Ne gün geleceksin? (Sıfat)
Ne iş yapıyordunuz? (Sıfat)
Bugün ne çalıştık ama. (Zarf)
C. SIFATLARDA ANLAM
1. Sıfatlarda Anlam Kuvvetlendirme
Zarflarla ve edatlarla anlam kuvvetlendirilebilir:
çalışkan→arı gibi çalışkan→arı gibi çalışkan çocuk
güzel→cennet kadar güzel→cennet kadar güzel vatan
verimli→çek verimli→çok verimli topraklar
Burada “cennet kadar” kelime grubu “güzel” sıfatını; sonra hepsi birden “vatan” kelimesini nitelemiş.
Pekiştirme sıfatları ile de anlam kuvvetlendirilebilir:
Bir sıfatın ilk iki sesine “m p r s” ünsüzlerinden biri eklenip oluşan hecenin o sıfatın başına getirilmesiyle oluşur. Ünlüyle başlayan sıfatlarda ilk ünlüye “m p r s” ünsüzlerinden biri eklenir.
sarı sayfalar→sapsarı sayfalar
kırmızı→kıpkırmızı elbise
mor→mosmor bir yüz
yeşil→yemyeşil tabiat
temiz→tertemiz toplum
uzun→upuzun araba
Bu kurala uymayan pekiştirme sıfatları da vardır:
sapasağlam yapayalnız çırılçıplak çepeçevre…
Tekrar yoluyla da anlam kuvvetlendirilebilir. Tekrar edilen kelimeler arasına “mİ” soru eki de konabilir:
doğru dürüst bir iş boylu poslu bir adam az buz para değil…
yüce yüce yaylalar mini mini eller tatlı tatlı diller…
tatlı mı tatlı diller sevimli mi sevimli bir yüz sıcak mı sıcak bir hava…
2. Sıfatlarda Anlam Daraltma
Sıfatların anlamlarında bazı eklerden yararlanarak kısma daraltma küçültme yapılabilir. Bunun için “-Cİk -ÇE -cEk -(İ)msİ -(İ)mtırak” ekleri kullanılır:
geniş bir oda → daha az genişi → genişçe bir oda
uzun bir çocuk → daha az uzunu → uzunca bir çocuk
büyük ev → daha az büyüğü→ Büyükçe / büyücek bir ev
küçük çocuk → daha az küçüğü→ küçükçe / bir çocuk
tatlı elma → daha az tatlısı → tatlımsı bir elma
ekşi erik → daha az ekşisi → ekşimsi / ekşimtırak erik
“-Cİk” eki küçüklük azlık anlamı taşıyan sıfatlara getirilir ve aşırılık anlamı katar:


kısa kol → daha da kısası → kısacık kol
ince ip → daha da incesi → incecik ip
az ekmek → daha da azı → azıcık ekmek
minik yavru <EM>