Bir konuşmacı grubunun dinleyiciler önünde genellikle bilimsel sosyal ya da siyasî bir konuyu tartışmak amacıyla yaptıkları toplu görüşmelerdir. Panelde bir başkan bulunur. Başkan konuşmacıların ortasında yer alır. Konuşmacılar bir masanın çevresinde toplanırlar. Panelde en az üç en çok altı konuşmacı bulunur. Genellikle küçük salonda ve az bir dinleyici önünde yapılan panellerde mikrofon bulunmaz. Ama geniş bir topluluk önünde panel yapılacaksa konuşmacılar mikrofon kullanmak zorundadır.
Panel tartışması sonunda dinleyiciler konuşmacılara konuyla ilgili çeşitli sorular sorabilirler.