Pastoral Şiir Nedir
Pastoral şiir örnekleri
Pastoral şiir şairleri
Pastoral şiir (fr. Pastorale) doğa güzelliklerini anlatan şiirlerdir. Kır çoban hayatını çıplak tabiat güzelliklerini tanıtıp sevdirmek gayesini taşıyan edebî eserlerdir. Doğaya karşı bir sevgi bir imrenme söz konusudur. Bu söz için Türk Dil Kurumu çobanlama karşılığı önermektedir.
Şiir roman hikâye tiyatro mektup makale seyahat; fıkra; hayrat; sohbet gibi edebî türlerin hepsi pastoral bir görüşle yazılabilir. Batıdapastoral şiirlerden doğrudan doğruya tabiat manzaralarını canlandıran idil; karşılıklı konuşma tarzında yazılan pastoral manzumelere eglog denilir. Yunan edebiyatından Theokritos (M.Ö. III. yüzyıl) Lâtin edebiyatından Vergilius (M.Ö. 70 – 19) en büyük pastoral şiir örneklerini veren şairlerdir.

Pastoral Şiir Türleri:
• İdil: Şairin doğa karşısında duygulanmasını anlatmasına idil denir.
• Eglog: Şairin duygularını bir çobanla konuşuyormuş gibi anlatmasına Eglog denir.
Edebiyatımızda idil denilebilecek pastoral şiirler varsa da eglog tarzı şiir yoktur. Bunu Tevfik Fikret denemiş ancak pek başarılı olamamıştır.[kaynak belirtilmeli] Recaizade Mahmut Ekrem Yahya Kemal Behçet Necatigil Cahit Külebi başarılı pastoral şiir örnekleri vermişlerdir.

Pastoral şiir örneği
Yanık bir kaval sesi geliyordu uzaktan
Derdi dağlardan aşkın ak abalı bir çobandan
Önünde sürüleri ardında sürüleri
İniyordu yemyeşil dumanlı bir yamaçtan