Didaktik Şiir Nedir?


Didaktik Şiir Nedir

Didaktik şiir örnekleri
Didaktik şiir şairleri

Didaktik Şiir belli bir düşünceyi aşılamak veya belli bir konuda öğüt bilgi vermek bir ahlak dersi çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan duygu yönü az olan şiir türüdür. Kısaca öğretici şiirdir. Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig Aşık Paşa’nın Garibname Nabi’nin Hayriye bu türün ünlü örnekleridir. Tanzimat’tan sonraki Türk Edebiyatında Ziya Paşa’nın Terkib-i Bend; Tevfik Fikret’in Haluk’un Defteri ve Şermin; Mehmet Akif’in Süleymaniye Kürsüsünde Asım adlı eserleri de bu tarzda yazılmış ünlü eserler. Fabl türündeki eserler de örnek olarak gösterilebilir.