Dramatik Şiir Nedir
Dramatik şiir türleri
Dramatik şiir örnekleri
Dramatik şiir anlamı

Dramatik Şiir acıklı ya da korkunç bir konuyu anlatan şiir; insanın gözünün önünde tiyatro gibi konuyu canlandırabilen şiir; opera için yazılan manzum dramlardaki şiir. Batı edebiyatında Corneille RacineShakespeare; Türk edebiyatında Namık Kemalankaralı namık Abdülhak Hamit Tarhan Faruk Nafiz Çamlıbel dramatik şiirin en güzel örneklerini verirler.