Epik şiir nedir
Epik şiir türleri
Epik şiir örnekleri
Örnek epik şiir


Epik Şiir Nedir
Epik şiir kahramanlık yurt sevgisi gibi liriklik bildiren şiirdir. Epik şiirler “Doğal Epik” ve “Yapay Epik” olarak ikiye ayrılır. Aynı anlamda hamasi şiirkahramanlık şiiri destani şiir adında da kullanılır.

Doğal Epik
Bir halkın hayatını etkileyip derin izler bırakan tarihi olayları kahramanlık yönü ile işleyen manzum hikâyelerdir. Yunanlar’ın İlyada Destanı Finler’in Kalevala Destanı Hinduların Mahabharata Destanı doğal epiğe birer örnektir.
Yapay Epik
Yakın çağdaki milletlerin hayatlarına ait tarih ya da toplum olaylarını anlatan şiirlerdir. İtalyan Tasso’nun Kurtarılmış Kudüs’ü Firdevsi’nin Şehnamesi John Milton’un Kayıp Cennet’i yapay epiğe birer örnektir. Yakın dönem Türk şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Üç Şehitler Destanı ve benzeri eserler de yapay epik şiirlere örnek gösterilebilir.