Portre Nedir ?
Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebî yazılara portre denir. kişinin sadece dış görünüşünün (boyunun yüzünün giyinişinin hareketlerinin…) anlatıldığı portreye fizikî portre; iç dünyasının alışkanlıklarının duygularının fikirlerininzayıf taraflarının … anlatıldığı portreye ruhî portre (tinsel moral portre) denir. çoğu zaman fiziki portre ile ruhî portre iç içe verilir. Fiziki portre; kişiyi diğer insanlardan ayıran dış özellikleri iyi bir gözlemle belirlendikten sonra uygun sıfatlar kullanılarak özgün bir şekilde yazılır.

İç dünyanın anlatıldığı ruhi portrede ise; kişinin ahlakı alışkanlıkları düşünceleri ilginç bir üslûpla yazılır. portreye konu kolan kişiye aitdüşünceleri ve anlayışları daha etkili olarak ortaya koymak için onun sözlerine de yer verilebilir.
Romanda olay kahramanları değişik bölümlerde (yeri geldikçe) gerek dış görünüşleriyle gerekse karakter özellikleriyle okuyucuya tanıtılır. okuyucunun roman kahramanlarını hayalinde canlandırması sağlanır. bu yönüyle portre bölümlerine romanlarda daha çok rastlanabileceği gibi bağımsız bir edebi tür olarak yazılmış portreler de vardır.
Portre Türleri
Portre konusuna göre “fiziksel (tensel) portre” ve “ruhsal (tinsel moral) portre” olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak edebi eserlerde genellikle “fiziki portre” ile “ruhî portre” iç içe bulunur. Portrelerden hikâye roman masal biyografi gibi türlerde çokça yararlanılır.
a- Fiziksel (Tensel) Portre:
Kişinin sadece dış görünüşünün boyunun yüzünün giyinişinin hareketlerinin… anlatıldığı portreye denir. Bu portrede; kişi diğer insanlardan ayrılan dış özellikleri ile uygun sıfatlar kullanılarak özgün bir şekilde anlatılır.
b- Ruhsal (Tinsel Moral) Portre:
Kişinin iç dünyasının alışkanlıklarının duygularının fikirlerinin zayıf taraflarının … anlatıldığı portreye denir. Bu portrede; kişinin ahlâkıalışkanlıkları düşünceleri ilginç bir üslupla anlatılır. Portreye konu olan kişinin düşünceleri ve anlayışları daha etkili olarak ortaya koymak için onun sözlerine de yer verilebilir.