kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölümdür.

TERKİB-İ BENT: Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir. Her bent sayısı 5-10 arasında değişen beyitlerden oluşur. Bendin son beytine “vasıta beyti” denir. Terkib-i bentte vasıta beyti her beytin sonunda değişir ve vasıta beyti mutlaka kendi içinde uyaklı olur.

Terkib-i bentlerde genellikle talihten ve hayattan şikayetler dini tasavvufi felsefi düşünceler anlatılmış toplumsal yergi niteliğinde eleştirilere yer verilmiştir.

TERCİ-İ BENT: Biçim bakımından terkib-i bente benzer ; ancak vasıta beyti her bendin sonunda değişmez ve aynen tekrarlanır. Konularında daha çok Tanrının gücü evrenin sonsuzluğu doğanın ve yaşamın karşıtlıkları vardır.