Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Cümlenin Öğeleri

  cümlenin öğeleri

  1- YÜKLEM :


  Cümlede işi hareketi yargıyı bildiren çekimli unsura denir.
  Not :Bir cümle birden çok öğeden oluşabileceği gibi tek bir yüklemden de oluşabilir.

  * Düşünüyorum (Cümle)
  * Güzeldi. ( Cümle )

  Not: Yüklem genlikle cümlenin sonunda bulunur; ancak günlük konuşmalarda atasözlerinde ve şiirde yüklemin yeri değişebilir.

  *Gel çabuk buraya!
  *Sakla samanı gelir zamanı .
  *İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı

  Not: Her sözcük ya da sözcük gurubundan yüklem yapılabilir.

  *Gecenin yalnızlığında sadece seni düşünürüm. (fiil)
  *Kasaba halkı meydanda toplanmıştı.(fiil)
  *Yaşadığımız günler tıpkı bir rüzgar gibiydi.(edat)
  *Bu olayların suçlusu odur. (zamir)
  *Sabah uyandığında gözleri ışıl ışıldı.(ikileme)
  *Konuşmalarına ister istemez kulak misafiri oldum. (deyim)
  *Odayı süsleyen şey rengarenk çiçeklerdir. (sıfat)


  2.ÖZNE  Yüklemin bildirdiği işi hareketi yapan veya yargının gerçekleşmesine araç olan unsura denir.

  Not: Özneyi bulmak için yükleme kim ne soruları sorulur Yüklemi isim olan cümlelerde ise olan kim olan ne soruları sorulur.

  *Seyirciler fotoğraf sergisini çok beğendi.
  *Ailece bulmaca çözmeye meraklıdırlar.

  *Güzel gözler tül ardından görünsün.
  *Coşkun nehirler gibi ağlamak istiyorum.
  *Ben bu yüzden yalnızlığa hasretim .


  Not: Yüklemi edilgen fiillerle kurulan cümlelerin gerçek öznesi yoktur.

  *Yemekten sonra erkenden yatıldı.
  *Okula kadar yüründü.
  *Kahvaltıda çaylar içildi.
  *Akşam geç saate kadar derse çalışıldı.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Üç çeşit özne vardır:

  A.Gerçek Özne:
  Yüklemin bildirdiği işi hareketi bizzat kendisi yapan öznedir. Cümlede iki şekilde gösterilir:

  1)Acık Özne:

  Cümle içinde açık bir şekilde gösterilir

  *Yağmur çok şiddetli yağdı.
  *Çocuk iki gündür hasta yatıyor.
  *Gemi ufukta yavaş yavaş kayboluyordu.
  *Geceleri bir ses uykumu böler.

  2)Gizli özne:
  Cümlede doğrudan yer verilmeyen ancak yüklem taşıdığı eklerden anlaşılan öznedir.

  *Ertesi gün ona telefon ettim.
  *Görmeyeli hemen de bizi unutmuşsun.
  *Bu kıyı kasabasına her yaz gelirim.
  *Kumsalda yürüyüş yapıyorlar.

  NOT: Yüklemi isim olan cümlenin öznesi gerçektir.

  *Siyah renkli araba satılıktır.
  *Dün akşam pencereler kapalıydı.

  B)Sözde Özne:

  Yüklemi edilgen çatılı cümlelerdeaslında nesne olan öge özne olarak kullanılır.


  *Ağaçtaki meyveleri topladı.
  *Ağaçtaki meyveler toplan.
  *Öğrenciler bütün sınıfı temizledi.
  *Bütün sınıf temizlendi.
  *Hep bir ağızdan ilahiler okunuyor.
  *Düğün için yemekler yapıldı

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  C)Örtülü Özne

  Yüklemi edilen çatılı cümlelerde bazen “—ce tarafından nedeniyle…”gibi sözcükler kullanılarak işi bizzat yapan varlığa da yer verilebilir.

  *Yolcu otobüsleri belediyemizce hizmete açıldı.
  *Yarışma halk tarafından çok beğenildi
  *Kar nedeniyle yollar kapandı.

  NOT: Her sözcük ya da sözcük grubu özne olabilir.

  *Geçen gün evin duvarı yıkılmıştı. (isim tamlaması)
  *Bahçesinde okyanuslar yetişiyordu. (isim)
  *Derdini söylemeyen derman bulamaz. (sıfat fiil)
  *Sana bakmak suya bakmaktır. (isim fiil)
  *Okumak zihni dinlendirir. (isim fiil)
  *Çoluk çocuk otobüse dolmuştu. (ekeylem)
  *Yağmurlu havalar yarından sonra ülkeyi terk edecek. (sıfat)
  *Kimse seni benim kadar düşünmez. (zamir)  3)NESNE


  Öznenin yaptığı işten hareketten etkilenen unsurdur
  Uyarı :isim cümlelerinde yüklemi edilgen çatılı cümlelerde ve geçişsiz fiillerde nesne yoktur.
  Nesneler ek alıp almamasına göre ikiye ayrılır.

  a)Belirtisiz Nesne
  Yükleme ne sorusu sorularak bulunur. Belirtme durum eki (--i) almamış olup yalın haldedir.

  b)Belirtili Nesne
  Yükleme kimi neyi nereyi soruları sorularak bulunur.Belirtme durum eki olmuştur.


  *Bu yörede kızlarımız kilim dokur.
  *Yolun kenarına kocaman kütükleri yığmışlar.
  *O köpeği mahallenin çocukları da arıyordu.
  *Bu şehirde tüm sokaklar seni düşünür.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ZARF TÜMLECİ


  Yer yön sebep miktar durum ve zaman bildirerek yüklemi açıklayan unsurdur. Zarf tümlecini bulmak için yükleme
  nasıl niçin neden ne kadar ne zaman kim tarafından
  ne tarafından soruları sorulur.

  *Dostluklar ömür boyu sürünce güzeldir.
  *Yüreğimdeki yara gittikçe büyüyor.
  *Güneş her doğduğunda yalnızlık başına vurduğunda beni hatırla.
  *Trabzanlara yaslanıp şarkı söylüyor bir kadın.
  *Kırgın kırgın yüzüme bakma Rosa.


  UYARI:Yön isimleri yalın halde zarf tümleci olurlar.Belirtme durum eki (-i) alırsa belirtilinesne-e/-de/-denhal ekini alırsa dolaylı tümleç olur.

  * Hizmetçiiçeriyi iyice süpürsün.
  * Adam yavaşça içeri girdi.
  * Bir süre sonra içeriden bir ses geldi.  5)DOLAYLI TÜMLEÇ


  Yönelmebulunma ve çıkma bildirerek cümlenin anlamını tamamlayan unsura denir.

  NOT: Dolaylı tümleç olan öğe mutlaka –e/-de/-den hal eklerinden birini alır.

  *Buluşma yerine hemen gelmiş.
  *Senin kirpiklerinde bir damla oldu akşam.
  *Ağlamayan çocuğa meme verilmez.
  *Bir havuz kenarında yan yana oturmuşuz.
  *Eskicinin sesi sokağın başından duyuluyordu.
  *Askerler kuyunun ağzına birikmişti.
  *Bu gazeteci yazılarında gerçeklerden hiç sapmaz.
  *İhtiyarbütün mirasını karısına bırakmıştı.

  NOT: Dolaylı tümleci bulmak için yükleme;
  “kimekimdekimdennereyeneredenereden” sorusu sorulur.

  UYARI:-e/-den hal eki “için” edatı görevinde kullanılıyorsa ya da sebep bildiriyorsa zarf tümleci kurar.
  -de/-den hal ekleri zaman bildiren sözcüklerin üzerine gelirse zarf tümleci olur.

  *Korkudan kızın dili tutulmuştu.
  *Babasıyla kavga ettiğinden eve uğramıyor.
  *Birazdan hava kararacak.
  *Yaz akşamlarında yıldızları seyrederdik.
  *Denize yüzmeye gidiyorum.
  *Ailesine yürekten bağlıydı.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  6)EDAT TÜMLECİ


  Bazı edatlarla öbekleşerek cümleyi “amaç araç birliktelik özgülük karşılaştırma…” gibi anlamlarla açıklayan unsurdur.

  *Çalışmak için yurt dışına gitmiş.(amaç) e.t.
  *Kadın oğlunu bulabilmek için gazeteye ilan vermiş.(amaç) e.t.
  *Bu tatlıyı senin için ayırdım.(aitliközgülük) e.t.
  *Yağmur yağdığı için baraj taşmış.(zarf tüm.sebep)
  *Yaralıyı hastaneye ambulansla götürmüşler.(araç)
  *Adam öfkeyle yüzüme baktı.(zarf tüm. durum)
  *Aliarkadaşlarına göre derse daha çok çalışıyor.(karşılaştırma)
  *Bana göre bu iş olmaz.(görüş)
  *Direğe karşı on adım yürüdü.(zarf tüm. yön)
  *Sen bile doğum günümü kutlamadın. e.t.

  NOT: “İçin” edatı kendinden önceki sözcükle birlikte neden-sonuç ilgisi kurarsa zarf tümleci“ile” edatı durum ilgisi kurarsa zarf tümleci “karşı” edatı yön ilgisi kurarsa zarf tümleci olur.
  CÜMLEDE VURGU


  Türkçede cümle vurgusu yüklem üzerindedir.Bu nedenle hangi öğe daha çok vurgulanmak isteniyorsa yükleme yaklaştırılır.

  *Arkadaşları onu kapıda bekliyormuş.(D.T.)
  *Arkadaşları kapıda onu bekliyormuş.(Nesne)
  *Kapıda onu arkadaşları bekliyormuş.(Özne)

  UYARI:Cümlede “mi” soru edatı varsa bu edattan önce gelen öğe vurgulanmıştır.

  *Bu akşam siz İstanbul’a mı gideceksiniz? (d.t.)
  *Bu akşam siz mi İstanbul’a gideceksiniz? (ö.)
  *Bu akşam mı siz İstanbul’a gideceksiniz? (z.t.)
  *Bu akşam siz İstanbul’a gidecek misiniz?(y.)

  NOT: Cümlede soru sözcükleri varsa soruya verilecek cevap olan öğe vurgulanmıştır.
  *Masamdaki kalemleri kim almış?
  ---Ayşe.(Özne)
  *Bu saatte nereden geliyorsun?
  ---Okuldan.(Dolaylı tümleç)
  *Bahçeden ne kopardın?
  ---Elma.(Nesne)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş