FİİL CATISI:

İL (EYLEM) ÇATISI:
*Cümlede eylemin özneye yada nesneye göre girdiği durumlara çatı denir.
*İsim cümlelerinde çatı aranmaz.
Bugün hava güzel. (Çatı aranmaz.)
*Fiil çatı bakımından özneyle ilişkisine ve nesneyle ilişkisine göre ikiye ayrılır.

A)ÖZNEYE GÖRE FİİLLER:
1-Etken Fiiller:
*Öznesi belli olan ve eylemin bildirdiği işi bizzat öznenin yaptığı fiillere “etken çatılı fiiller” denir.

İlerleyen saatlerde fırtına başlamıştı.
(Fırtına: Gerçek Özne) (Başlamıştı: Etken çatılı fiil)

Kitap ikinci dünya savaşında yaşananları anlatıyor.
(Kitap: Gerçek Özne) (Anlatıyor: Etken çatılı fiil)

Kendisi hala gelmedi.
(Kendisi: Gerçek Özne) (Gelmedi: Etken çatılı fiil)

Sabah erkenden yürüyüşe çıktım.
(Ben: Gizli Gerçek Özne) (Çıktım: Etken çatılı fiil)

Gül sulanmayınca soldu.
(Gül: Gerçek Özne) (Soldu: Etken çatılı fiil)


2-Edilgen Fiiller:
*Cümlede gerçek öznesi belli olmayan; eylemin bildirdiği işi yapan değil işten etkilenen durumunda öznesi bulunan fiillere “edilgen çatılı fiiller” denir.
*Edilgenlik “-l -n” ekleri ile yapılır.
*Edilgen fiillerin öznesine “sözde özne” adı verilir. Aslında bu özneler fiil etken durumda olsa “nesne” görevinde kullanılır.

Çamaşırlar güzelce yıkandı.
(Yıkayan kim?Belli değil Yıkanan ne? Çamaşırlar: Sözde özne
Yıkandı: edilgen çatılı fiil)

Belirlenen konular görüşüldü.
(Görüşen kim? Belli değil Görüşülen ne? Belirlenen konular: Sözde özne
Görüşüldü: edilgen çatılı fiil)

Evimiz dün gece soyuldu. (Evimiz: Sözde özne Soyuldu:Edilgen çatılı fiil)


Dikkat!!!: Her “-l -n” eki edilgen çatılı fiil yapmaz.
Kayık kıyıya kadar çekildi. (Kayık: Sözde özne Çekildi:Edilgen çatılı fiil)
Sular öğlene doğru çekildi. (Sular: Gerçek özne Çekildi:Etken çatılı fiil)
Ahmet güzelce yıkandı. (Ahmet:Gerçek özne Yıkandı:Etken çatılı fiil)


3-Dönüşlü Fiiller:
*Öznesi hem işi yapan hem de işten etkilenen durumunda olan fiillere “dönüşlü fiiller” denir.
*Dönüşlülük “-l -n” ekleri ile yapılır.
*Dönüşlü fiiller aynı zamanda etkendir.

Banyodan çıkar çıkmaz kurulandı.
(Kurulanma işini yapan kim? O) (Kurulanma işinden etkilenen kim? O)

Ahmet yıkandı giyindi tarandı süslendi ve dışarı çıktı.
Güneşten korunuyorum.
Söylediğim sözlere alındı.
Dün olanlara çok üzüldü.
Daima yaptığı işlerle övünürdü.

Not: Dönüşlülükle edilgenlik karıştırılmamalıdır.
Ahmet yıkandı. (Dönüşlü)
Sınıf yıkandı. (Edilgen)

Not: Canlılar dışındaki varlıkların özne olduğu cümlelerde dönüşlülük bulunmaz.


4-İşteş Fiiller:
*Eylemin birden fazla özne tarafından yapıldığını bildiren fiillere “işteş fiiller” denir.
*Eylem birlikte yada karşılıklı yapılmalıdır.
*İşteşlik “-ş” eki ile yapılır.
*İşteş fiiller aynı zamanda etkendir.

Büyük patlamayı duyunca insanlar kaçıştı. (Birliktelik)
Kuşlar heyecanla uçuştu. (Birliktelik)
Akbabalar az önce ölen ceylana üşüştü. (Birliktelik)
Haberi duyunca ağlaştılar. (Birliktelik)
Espriye herkes gülüştü. (Birliktelik)

Aile sorunları hakkında dertleştiler. (Karşılıklı)
Onunla ciddi ciddi tartıştık. (Karşılıklı)
Sınıftan erken çıkmak için itiştik. (Karşılıklı)
Onlar saatlerce görüştü. (Karşılıklı)

Not: Bazı fiiller kökten işteştir. Ek almaları gerekmez.
Güreş Yarış Barış…
Kenan'la güreştik. (Karşılıklı)

Not: Her “-ş” harfinin görüldüğü fiil işteş olmayabilir.

Siniri geçince yatıştı. (Tek özne var)
Gün geçtikçe gelişti. (Tek özne var)
Zoru görünce sıvıştı. (Tek özne var)B)NESNEYE GÖRE FİİLLER:

1)Geçişli Fiiller:
*Nesne alabilen fiillere “geçişli fiiller” denir.


O adamı daha önce hiç görmemiştim. (Nesne alabildiği için fiil “geçişli”.)
Kitabı heyecanla okuyordu. (Nesne alabildiği için fiil “geçişli”.)
Doğum gününde ona kitap aldım. (Nesne alabildiği için fiil “geçişli”.)
Suyu bir dişte içti. (Nesne alabildiği için fiil “geçişli”.)

Not: Bir fiili geçişli sayabilmek için nesnenin mutlaka cümlede bulunması gerekmez. Cümleye aklımızdan bir nesne getirebiliyorsak o fiil geçişlidir.

Dört kişi zor taşıdık.
Özne………Z.t…..Y.
(Cümlede görünürde bir nesne yok. Fakat “neyi taşıdık?” sorusuna aklımızdan cevap bulabildiğimiz için fiil “geçişli”dir.)
Yükü dört kişi zor taşıdık.

Not: Bazı fiiller kullanıldığı cümleye göre geçişli veya geçişsiz olabilirler.
Film iki saat sürdü. (Geçişsiz) (Neyi sürdü? Cevap yok.)
Tarlayı iki saatte sürdü. (Geçişli) (Neyi sürdü? Cevap: Tarlayı)


2)Geçişsiz Fiiller:
*Nesne alamayan fiillere “geçişsiz fiiller” denir.

O da bizimle geldi. (Neyi geldi? Kimi geldi? Cevap: Yok)
Otobüs az ileride durdu. (Neyi durdu? Kimi durdu? Cevap: Yok)
Saatlerdir kuşlar gibi uçuyoruz.
Anlattığı fıkraya tüm sınıf güldü.
Bebek mışıl mışıl uyuyor.
Dışarıda lapa lapa kar yağıyor.


3)Oldurgan Fiiller:
*Geçişsiz haldeyken “-r -t -tır” eklerini kullanarak geçişli hale getirdiğimiz fiillere “Oldurgan Fiiller” denir.

Otobüs az ileride durdu. (Geçişsiz)
Özne
Otobüsü az ileride durdurdu. (Geçişli)(Oldurgan)
Nesne

Anlattığı fıkrayla tüm sınıfı güldürdü. (Oldurgan)
Yaptığı şaka hepimizi korkuttu. (Oldurgan)
Az önce pişirdim. (Oldurgan)
Bebeği uyutmuş. (Oldurgan)
Her sene yüzlerce fakiri doyuruyor. (Oldurgan)

Not: Örneklerde görüldüğü gibi ekler cümleden çıkarılsa tüm fiiller geçişsiz hale gelir. Yani nesne alamaz.


4)Ettirgen Fiiller:
*Geçişli haldeyken “-r -t -tır” eklerini kullanarak geçişliliğini arttırdığımız fiillere “Ettirgen Fiiller” denir.

Öğretmen ikinci soruyu çözdürdü. (Ettirgen)
(Çözdü de geçişliydi ek alarak geçişlilik arttırılmış.)

Bize tavşan kanı çayından içirdi.
Kirlenen yerleri temizletti.
Hesabı arkadaşına ödetti.

Not: Örneklerden de anlaşılacağı gibi ettirgenlik fiille “işi başkasına yaptırma” anlamı katmaktadır. Özne işi başkasına yaptırır.