Türkçenin Ses Özellikleri
Ses düzeni bakımından öz Türkçe sözcüklerde görülen başlıca özellikler şunlardır:

*1.Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde "o" ve "ö" ünlüleri bulunmaz: Doktor horoz motor balon maydanoz koro sigorta kozmopolit gibi sözcükler öz Türkçe değildir.


*2.Türkçe sözcüklerde "fhj" sesleri yoktur. Ancak yansıma sözcükleri bu kuralın dışındadır.
  • J=Jandarma jilet jokey baraj gibi. Öte yandan j ile başlayan sözcükleri dil kendine benzetir: candarma cokey baraş gibi.
  • F=Fiil fayda faal fakir fasıl misafir insaf saf final gibi.
  • H=Hafta haber hüküm hasır hisar gibi.

Öte yandan Türkçede f ve h harfleri yalnızca ünlemlerde ve ses taklidine dayanan sözcüklerde görülür: of oh fısıltı fısır fısır hışır hışır hışırtı hırıltı fokurdamak fıkırdamak öz Türkçedir. Bazı Türkçe sözcüklerdeki f ler de aslında v dir: övke-öfke yuvka-yufka uvak-ufak gibi.


*3.Türkçe sözcüklerin başında cğlmnrvz sesleri yansıma dışında bulunmaz.
Vazo vakum vize zil nane can cahil cebir mavi rapor vasıf ruh vezin rosto renk rezil lamba lazım leğen. Bu sözcüklerden bazılarını dil kendine uydurmaya çalışır: ileğen ilimon irezil ilazım gibi.
Yansıma olan durumlar: mırıltı miyav melemek mışmak mışıl mışıl ninni vınlamak vızır vızır gibi sözcükler öz Türkçedir.

4.Türkçede sözcük sonunda bcdg ünsüzleri bulunmaz: kitab hesab tac gibi sözcükler yabancı kökenlidir. Dil bunları kendine uydurur: kitap hesap taç gibi.

5.Türkçe sözcüklerde sona gelen pçtk ünsüzleri iki ünlü arasında kalınca yumuşarlar. sevinç-sevinci yurt-yurdu tat-tadı genç-genci dolap-dolabı çocuk-çocuğu. Ancak tek heceli sözcükler yumuşamaz: top-topu ip-ipi ek-eki aç-açık süt-sütü iç-içim gibi. Bunun dışında çok heceli yumuşamayan sözcük varsa büyük olasılıkla o Türkçe değildir: sepet-sepeti (kaset-kasedi [dil kendine uyumlandırmış])

6.Türkçe sözcüklerde bir hecede iki ünlü yan yana gelmez: Kuaför Kaos Saat ait aile ziraat matbaa arkeolog fuar realizm gibi sözcükler dışardan gelmişlerdir.

7.Türkçe sözcüklerde başta çift ünsüz bulunmaz: gram spor granit plan slav kreş kravat kral kraliçe fransa. Bazı sözcükleri dil kendine uydurmaya çalışır: ispor islav iskandinav ispanya gibi.

8.Türkçede sözcük köklerinde çift ünsüz bulunmaz: şeffaf şiddet kıssa hakkı bakkal zimmet millet hisse zimmet gibi.

9.Türkçe sözcüklerde ikiz ünsüzlere ancak eklerin birleştiği yerlerde rastlanır: yolluk sessiz bıkkın yuttum gibi.


10.Türkçe sözcük sonlarında belli çift ünsüzler bulunur:
  • lk lp lt = ölç kalk kısalt
  • nk nt =sevinç dinç denk ant
  • rkrprsrt = Türk sürç sark sarp pars ört
  • stşt = üst hoşt gibi.

Bugün dilimizde kullandığımız sözcükler: Türkçe ve Türkçeleşmiş yabancı kökenli sözcükler biçiminde ikiye ayrılmaktadır. Türkçe kendi ses düzenine yabancı asıllı sözcükleri uydurmaktadır.