Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Türkçe Dilbilgisi Konularının Tamamı

  Dil: İnsanların duygu düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler sistemidir.
  Dilbilgisi : Biş dili oluşturan sesleri kelimeleri cümleleri ve bunlarla ilgili kuralları inceleyen bir bilimdir.
  Dünya Dilleri Arasında Türkçenin Yeri: Yeryüzünde iki binden fazla dil incelenmiştir. Buna göre Diller üç gruba ayrılır

  Tek Heceli Diller


  Bu dillerde bütün kelimeler tek hecelidir. Kelimelerin çekimli haller yoktur. (Çince Tibetçe bu gruba girer)

  Bitişken (Eklemeli) Diller


  Bu dillerde bütün kelimeler tek hecelidir. Kelimelerin çekimli haller yoktur. (Çince Tibetçe bu gruba girer) Kelime kökleri değişmez. Kelime köklerine çeşitli ekler getirilerek türetkeler yapılır. Kelimeler cümle içinde kullanılırken çeşitli çekim ekleri alırlar. ( Türkçe Macarca bu dil grubuna girer)

  Bükümlü (Çekimli) diller


  Bu dillerde tek ve çok heceli kökler ve ekler vardır. Kelime türetmelerinde ve çekim esnasında köklerde değişiklik olur. (Arapça ve bütün Hint - Avrupa dilleri bu gruba girer

  Dillerin Çeşitlenmeleri:
  A. Şive: Bir dilin değişik kültür düzeylerine göre uğradığı değişime ŞİVE denir. Yazı diline yansımaz.
  B. Ağız: Kentler veya köyler arasında rastlanan az çok değişik konuşmalara AĞIZ denir. Gonya Gayseri vb.
  C. Lehçe: Ağız ayrılığı daha geniş ve belirgin şekilde ortaya çıkar. Konuşma dilinde beliren farklılık yazı dilinde de kendini gösterir: Kıpçakça ve Çağatayca gibi.

  Tükçenin Kaynağı: Türklerin anayurdu Orta Asya olup dilimizin kaynağı buradan gelir. Türkçeyi konuşanların sayısı 120 milyon civarındadır. Türkler arasındaki ağız farklılığı sürekli yeni lehçelerin türemesine yol açmış yeni birer dil durumuna gelmiştir: Yakutça ve Çavuşça gibi.
  Bu dillerin hepsine birden Ural - Altay dilleri denir...............................


  Soydaş Diller: Birkaç eski anadilin değişikliğe uğramasıyla yeni diller oluşmuştur. Bu ana dilden geldikleri anlaşılan bir soydan sayılır. buna göre soydaş diller :

  Hint - Avrupa Dilleri
  Hami - Sami Dilleri
  Çin Tibet Dilleri
  Bantu Dilleri
  Ural - Altay Dilleri
  Hint İran ... gibi Asya dilleri ve bütün avrupa dilleri.
  İbranice ve Arapça gibi
  Çince tibetçe
  Afrika Dilleri
  Ural kolu Macar ve Samoyet dilleri. Altay kolu Türkçe ve Moğolca...

  Ana Türkçeden gelen dillerin hepsine birden Türk dilleri denir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Cümle: Maksadımızı tam olarak anlatan söz dizilerine CÜMLE diyoruz.

  Cümle özellikleri:

  Cümleye büyük harfle başlanır.
  Cümlelerin sonuna nokta soru işareti veya ünlem işareti konur.
  Bu işaretlerden sonra gelen cümlelerin baş harfleri bürük yazılır.


  CÜMLENİN ÖĞELERİ

  Kelimelerin cümledeki görevlerine cümlenin öğreleri denir. Bir cümlede üç çeşit öğe bulunur.
  1. Yüklem: Cümlede yapılan işi oluşu ya da eylemi bildiren kelimeye yüklem denir.
  Yüklem cümlenin temel öğelerinden biridir. Genellikle cümlenin sonunda bulunur.
  Annen sofrayı kurmaya hazırlandır (hazırlandı yüklem)
  Cümlede Yüklemi Bulma Kuralı: Cümlede fiil veya ek fiil olan kelime ya da kelime grubu yüklem olur.
  Yüklemsi fiilimsi olan söz gruplarına cümlecik yüklemi fiil olan söz gruplarına da temel cümlecik denir.
  Şebnem az önce koşarak bize geldi.
  yan cümlecik temel cümle
  2. Özne: Yüklemin bildirdiği işi hareketi yapan ya da bir oluş içinde bulunan varlığa özne denir.
  Cümlede Özneyi Bulma Kuralı: Cümledeki yükleme insanlar için kim diğer varlıklar için ne soruları sorulduğunda cevap veren kelime ya da kelime grubu öznedir.
  Arkadaşın koştu. (Kim koştu? arkadaşın )
  Özne Çeşitleri:
  a. Gerçek Özne: Cümlede özne açık şekilde belli oluyorsa gerçek öznedir.
  Dünya dönüyor (Kim dönüyor? dünya)
  b. Gizli Özne: Bazı cümlelerde özne bllirtilmez. Böyle durumlarda özneyi yüklemin sonundaki eke bakarak buluruz
  Eşyaları alanlar yerine bıraktılar (Bırakanlar kim? Onlar)
  c. Sözde Özne: Aslında özne oladığı halde özne gibi görünen kelimelerdir.
  İnsanlar vapura doluştu. (Kim doluştu? insanlar - sözde özne)
  3. Tümleç: Yüklemi tümleyen ya da kuvvetlendiren kelimelere tümleç denir.
  Serpil kitabı yırttı. (Neyi yırttı? kitabı - tümleç)
  Tümleç Çeşitleri: Dörde ayrılır:
  a. Düz Tümleç: (Nesne) Öznenin yaptığı eylemden dorudan doğruya etkilenir
  Ötede çocuk top oynuyor. (Kim oynuyor? çocuk - özne / Ne oynuyor? top - tümleç)
  b. Dolaylı Tümleç: (Nesne) Yüklemin anlamını yer yön kalma çıkma bakımından tamamlayan tümleçlerdir
  Annem eve gidiyor. (Nereye gidiyor? eve - d. tümleç)
  c. Zarf Tümleci: Yüklemin anlamını zaman yer durum bakımından tamamlayan kelimelerdir.
  Akşam oradan geçerek eve gittim. (oradan - zarf tümleci / eve - d. tümleç)
  d. Edat Tümleci: "ile (-le) için" edatlarıyla birleşerek yüklemi tamamlayan söz öbekleridir.
  Özne ile yüklem arasındaki edat tümleçleri "ne niçin ile kim için" soruları getirilerek bulunur.
  Babamı görmek için iş yerine gittim. (kimi görmek için? babamı görmek için - edat)


  Yüklemlerine Göre Cümle Çeşitleri:

  Yüklemlerin göre cümleler ikiye ayrılır:
  a. Fiil Cümlesi: Yüklemi fiil olan cümlelerdir.
  Sincap ağaca tırmandı.
  b. İsim Cümlesi: Yüklemi isim soyundan olan cümlelerdir.
  İstanbul güzel bir şehirdir.

  Yapılarına Göre Cümleler

  a. Basit (yalın) Cümle: Yalnız tek bir düşünceyi anlatan söz dizisine basit cümle denir.
  Işıklar paça parça âdeta ayaklarımızın dibinde sönüyordu.
  b. Birleşik Cümle: Tamlayan ve tamlanan cümleciklerden kurulmuş söz dizisine birleşik cümle denir. Bu tür cümlelerde fiil ve ek fiil temel cümleyi fiilimsi de yan cümleciği meydan getirir.
  Annem gelmeden bulaşıkları yıkamalıyız

  c. Sıralı Cümle: Arasında anlam ilgisi olmayan bağımsız cümlelerin virgül ya da noktalı virgül yardımıyla birbirine bağlanmasından oluşan cimlelerdir.
  Halk oyunları oynarken eller rahat ayaklar canlı başlar dikleşir ve insan sesi müziğe eşlik eder.


  d. Bağlı Cümle: Anlamca aralarında ilgi olan cümlelerin bağlaçlarla bağlanmasından oluşan cimlelerdir.
  Orta çeşmeden sağa dönüp ve ormana girince güzel bir çiçek kokusu buketi ile karşılaşırsınız ama; bu sizi yanıltmasın.
  Dizilişlerine Göre Cümleler

  A. Kurallı Cümle: Yüklemi sonda olan cümlelerdir. Bu çeşir cümleler kurala uygun kuruldukları için kurallı cümle diyoruz.
  Tarla bereket yüklü bahara motor sesleriyle uyandı.
  Seyhan Sakarya Tunca gayrı keyfince akmayacak
  B. Devrik Cümle: Yüklemi başta veya ortada olan cümlelerdir. Bu çeşir cümlelere devrik cümle diyoruz.
  Silkindi karanlığından pırıl pırıl sabahlara.
  Keyfince akmayacak gayrı Seyhan Sakarya Tunca.

  Alamlarına Göre Cümle Çeşitleri

  Yüklem anlamların göre cümleler beşe ayrılır.
  1. Olumlu Cümle: Eylemin yapıldığı ya da işin olduğunu bildiren cümlelerdir.
  Güneş akşamları erken batıyor.

  2. Olumsuz Cümle: İşin ve eylemin yapılmadığını bildiren cümlelerdir. Olumsuz cümle fiil cümlelerindeki yüklemin sonuna "-me" olumsuzluk eki şimdiki zaman kipinin sonuna geldiğinde daralır. "-mi -mı -mu -mü" halini alır.
  Hoca efendi hiç şaşmaz. Aysel kibar değildir.

  3. Ünlem Cümlesi: SEvinç korku hayret ve üzüntü gibi duyguları anlatan cümlelerdir.
  Vah vah çok üzüldüm. Aa sen ne yapıyorsun?

  4. Soru Cümlesi: Bir işin eylemin olup olmadığını soran içeriğini araştıran cümlerdir.
  Sana kim baktı? Hangi oyuncuyu gördün?

  5. Şart Cümlesi: Bir işin yapılmasını bir başka işin yapılması şartına bağlı kılan cümlelerdir.
  Parayı alırsam doğru eve döneceğim.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kelime Ve Kelime çeşitleri
  KELİME

  Türkçe kelimeleri anlamlarına yapılarına ve cümlede aldıkları görevlere göre sınıflandırabiliriz. Bu sınıflandırma aşağıdaki ŞEKLİ meydana getirir.

  1)Anlamları Bakımından
  Zıt Anlamlı Kelimeler
  Eş Anlamlı Kelimeler
  Eş Sesli Kelimeler
  Zıt Anlamlı Kelimeler
  Mecaz Anlamlı Kelimeler

  2)Yapıları Bakımından

  Basit Kelimeler
  Türemiş kelimeler [Çekim ve yapım ekleri]
  Birleşik Kelimeler

  3)Görevleri Bakımından

  İsim Olan Kelimeler
  Sıfat Olan Kelimeler
  Zamir Olan Kelimeler
  Zarf Olan Kelimeler
  Edat Olan Kelimeler
  Bağlaç Olan Kelimeler
  Ünlem Olan Kelimeler
  Fiil Olan Kelimeler
  Fiilimsiler


  ANLAMLARINA GÖRE KELİMELER
  1. Zıt Anlamlı Kelimeler: Anlam yönünden birbirinin karşıtı olan kelimelere ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER denir. çok - az akıllı - akılsız zor - kolay arka - ön sağ - sol...
  2. Eş Sesli Kelimeler: Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan kelimelere EŞ SESLİ (SESTEŞ) KELİMELER denir.

  Gül çok sevdiğim bir çiçektir.
  Gül sınıfımızın en çalışkan öğrencisidir.
  Anlatılan fıkraya herkes güldü.

  3. Eş Anlamlı Kelimeler: YAzılış ve okunuşları ayrı anlamları aynı olan kelimelere EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) KELİMELER denir. nemli - rutubetli sor - güç okul - mektep öğretmen - muallim

  4. Terim Olan Kelimeler: Bilim sanat meslek ve teknik konularda bazı kavramları karşılayan kelimelere TERİM denir.

  Coğrafya terimi
  Hukuk terimi
  Geometri terimi
  Matematik terimi
  Edebiyat terimi
  Müzik terimi
  Ada dağ ova deniz göl nehir...
  Anayasa kanun dava davacı mahkeme...
  Açı kenar köşegen kare...
  Toplama çıkarma eksi artı kalan denklem...
  Raman piyes masal hikaye denem makale...
  Nota solfej türkü şarkı...


  5. Mecaz Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin cümle içinde sözlük anlamlarından başka anlamlarda kullanılmasına MECAZanlamı denir.

  Keçi ağaçların baş düşmanıdır
  Keçi gibi birisin
  Aslan ormanların kralıdır.
  Ahmet Ali'yi gösterip: "Aslana bak aslana." dedi.

  6. Deyimler Özdeyişler ve Atasözleri

  1. Deyimler : Bir anlamı karşılamak amacıyla birden çok kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılarak oluşturdukları kalıplaşmış sözbirliğine DEYİM denir. Kafası kızmak Gözünü budaktan esirgememek...

  2. Özdeyişler: Kim tarafından söylendiği belli olan kısa ve özlü sözlere ÖZDEYİŞ (VECİZE) denir.

  Ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim (Atatürk)
  Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. (Cervantes)

  3. Atasözleri: Söyleyeni belli olmayan toplumumuza mal olmuş kısa özlü ve kalıplaşmış sözlere ATASÖZÜ denir.

  Akacak kan başta durmaz.
  Boş çuval ayakta durmaz
  Bilmemek ayıp değil sormamak (öğrenmemek) ayıptır.

  YAPILARI BAKIMINDAN KELİMELER


  1. Basit Kelimeler: Kelime kökü ek alsa bile anlamca bir değişikliğe uğramamışsa bu tip kelimelere BASİT KELİMELER denir. Genellikle kök halindeki (bazen gövde) kelimelerdir.
  Yurdumuzun denizleri balık yönünden pek zengin sayılmaz. (Burada "deniz" kelimesi -leri ekini almasına rağmen anlamı değişmemiştir. buna göre "deniz" ismi basit bir kelimedir.

  2. Türemiş Kelimeler: Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir.

  Kelimeler sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar.
  Türkçede ekler ikiye ayrılır:

  1. Yapım Ekleri: Kelimelerin sonlarına eklenerek yeni anlamda kelimeler türeten eklere YAPIM EKLERİ denir.

  Dilimizde çeşitli yapım ekleri vardır: -lik -li -ci -cik -sız -şer -cık -im -ma -iş -si -gen -tı -giç -gın... Bu ekler ses uyumuna göre kelimelere eklenirler.

  mimar - mimar_lık göz - göz_lük duvar - duvar_cı

  2. Çekim Ekleri: Eklendikleri kelimeleri çekimli hale getiren yani yeni anlamda kelime türetmeyen eklere ÇEKİM EKLERİ denir. Çekim ekleri kelimelerden yeni kelime türetmezler.

  ders + ler + i + miz + de __ derslerimizde .................. kaldır + dı __ kaldırdı

  3. Birleşik Kelimeler: Dilimizde iki veya daha fazla kelime birleşerek başka anlamda yeni bir kelime meydana getirirler. Böyle kelimelere BİRLEŞİK KELİME denir.

  Beşiktaş Çanakkale devekuşu...

  DİĞER KELİME ÇEŞİTLERİ


  Edatlar: kendi başlarına anlamı olmayan ancak cümlede beraber kullanıldığı kelimeler arasında ilgi kuran kelimelere EDAT denir.
  İçerde bulunan birkaç çalı çırpı ile ateş yaktık.
  Aslan gibi delikanlı diye seni tanıttı.
  Ahmet'e göre sen daha çlışkansın.
  Yaşamak için çalışmak l3azım.

  Dilimizde kullanılan edatların büyük bölümü tümleç olarak kullanıldığında zarf tümleci gibi görev yaparlar. Unutulmaması gereken şudur: Edat olan kelimeler yalnızca kelimeler arasında ilgi kurarlar.
  Başka edat olan kelimeler: dek deği üzere karşı beri yana bile öte ikenötürü...

  Bağlaçlar: Cümleler arasında ilgi kuran birbirine bağlayan kelimelerdir. Tek başlarına anlamsızdırlar. Ancak cümle içinde anlam bulurlar.
  ki ya da ama lakin veya veyahut fakat meğer zira madem ile...

  Açlık ve yorgunluktan gözleri kapandı.
  Hem gel diyorsun hem de beni beklemiyorsun...

  Ünlemler: Sevinme kızma korku acıma şaşma gibi ansızın beliren duyguları bazı sesleri belirtmeye yarayan kelimelerdir.
  Ünlemelr ünlem cümleciklerinde kullanılır ve bu çeşit cümlelerin sonuna ünlem işaredi konur.

  Mükemmel! Harika! Şahane!
  Yaşa varol!
  Eyvah yanıyoruz!
  Vur kardeşim vur hayın düşman yurdumuu almaya!

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hece-harf Bilgisi
  HECE


  Hece: Ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere HECE denir.
  Kelimeler hecelerden heceler harflerden meydana gelir. A E I İ O Ö U Ü derken ağzımızı bir kez açıp kapatıyoruz. Aynı şekilde "al bal çal kol il öl..." derken ağzımızı bir kez açıp kapatıryoruz.

  Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir.

  Bir tek sesli (ünlü) harften meydana gelen heceler: a e ı i o ö u ü
  Bir sesli bir sessiz harften meydana gelen heceler: al at ak ay...
  Bir sessiz bir sesli bir sessiz harften meydana gelen heceler: bel bol kal gel...
  Bir sesssiz bir sesli harften meydana gelen heceler: ba da ka la ...
  Bir sesli iki sessiz harften meydana gelen heceler: alt üst ırk...
  Bir sessiz bir sesli iki sessiz harften meydana gelen heceler: kurt yurt Türk...

  Dilimizdeki heceler en az bir en çok dört harfli olurlar

  Heceler tek başlarına anlamsızdırlar. Yalnız bazı heceler kelime olarak kullanılır. Bu kelimeler anlamlıdır. bal bel kol dal çal yal hal Türk kürk...


  HARF - KAYNAŞTIRMA HARFLERİ - ÜNLÜ DÜŞMESİ - ULAMA

  Harf: Ağzımızdan çıkan sesleri yazıda göstermek için kullanılan işaretlere HARF denir.
  Alfabemizde 29 harfin 8 i sesli (ünlü) 21 i sessiz (ünsüz) dür. Sessiz harfleri sesli harfler yoluyla söyleyebilmekteyiz.
  Sesli harfler de kalın ve ince sesliler olmak üzere ikiye ayrılırlar:

  Kalın Sesliler: a ı o u
  İnce Sesliler : e i ö ü

  Kaynaştırma Harfleri: Dilimizde sesli ile biten bir kelimeye sesli ile başlayan bir ek geldiğinde araya "y ş s n" harflerinden biri girer. Bu harflere kaynaştırma hafrleri diyoruz. Bu harfleri "yaşasın" kelimesinde geçen sessiz harflere bakarak kolayca anlayabiliriz.
  oku - y - acak ___ okuyacak
  yaz - acak - s - ınız ___ yazacaksınız iki - ş - er ___ ikişer
  kare - n - in ___ karenin

  Ünlü düşmesi: Dilimizde iki heceli bazı kelimeler belli ekler aldıklarında ikinci hecedeki ünlülerini düşürürler:
  ağız
  alın
  beyin
  karın Ağzını sonuna kadar açtı.
  Alnına ıslak bez koyunca ateşi biraz düştü.
  Şekildeki insan beynini inceleyiniz.
  Karnı çok acıkmış olmalı.

  Ulama: Dilimizde cümleler okunurken kelimelerin sonlarında bulunan sessizler kendilerinden sonra gelen kelimelerin ilk harfi sesli ise bu sesliye bağlanarak okunurlar.
  Emanet_eşeğin yuları gevşek olur.
  Geniş_ovayı seyre daldı.
  Elbisenin_ütüsü bozulmuş. Emane - teğeğin yuları gevşek olur
  Geni - şovayı seyre daldı.
  Elbiseni - nütüsü bozulmuş.

  BÜYÜK SES (ÜNLÜ) UYUMU


  Herhangi bir kelimenin Türkçe olup olmadığını anlamak için arayacağımız ilk özellik büyük ünlü kuralına uyup umadığıdır.
  kiralamak __ ki - ra - la - mak __ İnce sesli ile başlamış kalın sesli ile bitmiş. uymaz
  merdiven __ mer - di - ven __ Büyük Ünlü Uyumuna uyar

  İstisnalar:

  Ses değişikliğine uğrayan kelimelerde bu kural aranmaz. (elma - alma anne - ana kardeş - kardaş hangi - kangı...)
  Birleşik kelimelerde bu kural aranmaz (ağabey gecekondu başöğretmen delikanlı...)
  Türkçeye yabancı dillerden giren kelimelerde kural aranmaz (Cumhuriyet misafir otobüs televizyon cami...)
  -yor -ken -ki -leyin -imtırak -daş eklerinde bu kural aranmaz (ekşimtırak sabahleyin sonraki...)
  KÜÇÜK SES (ÜNLÜ) UYUMU


  Sesli harfler ağzımızdan çıkış durumlarına göre bazı özellikler taşır

  DÜZ-GENİŞ
  a e

  DÜZ -YUVARLAK

  o ö

  DAR-DÜZ

  ı i

  DAR-GENİŞ

  uü


  Düz Sesliler : a e ı i
  Yuvarlak Sesliler: o ö u ü

  Dar Sesliler : ı i u ü
  Geniş Sesliler : a e o ö

  Türkçede bir kelimenin ilk hecesindeki sesli harf:

  Düz ise sonra gelen hecelerin ve eklenen eklerin de düz olur.
  Yuvarlak ise sonra gelen hecelerin ve eklenen eklerin de seslileri ya düz - geniş veya dar - yuvarlak olur.
  Kelimenin ilk hecesinde "a" varsa daha sonraki hecelerde de "a" veya "ı" bulunur: kadın kalın adam aman...


  "e" den sonra "e" veya "i" gelir: elek eşit erik esen...
  "ı" den sonra "a" veya "ı" gelir: kırık çıkık kımız kısa kına...
  "i" den sonra "e" veya "i" gelir: çilek kiriş çiçek biniş...
  "o" den sonra "a" veya "u" gelir: kova koru sopa...
  "ö" den sonra "e" veya "ü" gelir: ölüm örgü sopa
  "u" den sonra "a" veya "u" gelir: kuyu kuzu kuşak kulak...
  "ü" den sonra "e" veya "ü" gelir: üzüm üzgün güzün üzmek...

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  SERT SESSİZLERİN YUMUŞAMASI

  Sert sessizle biten kelimelere sessiz harfle başlayan bir ek eklenmek istendiğinde şayet ekin ilk harfi yumuşak sessizlerden b c d g ise bu harfler sertleşerek p ç t k şeklinde eklenirler. bu kurala SERT SESSİZLERİN YUMUŞAMASI KURALI denir.
  Genellikle trkçe kelimelerin sonlaında yumuşak sessizlerden b c d g bulunmaz. Bu kurala uymayan bazı kelimeler de vardır. Ancak bu çeşit kelimelere kural dığı kelimeler denir. Buna göre kelime sonunda sözü edilen yumuşak sessizlerin yerine sertleri bulunur.

  kitab - kitap ağac - ağaç tad - tat kabag - kabak

  Bu durumda şayet bir kelimenin sonunda p ç t k harflerinden biri gelmişse ve bu kelimeye sesli harfle başlayan bir ek eklenmek istendiğinde:


  p sert sessizi yumuşar b olur :
  ç sert sessizi yumuşar c olur :
  t sert sessizi yumuşar d olur :
  k sert sessizi yumuşar ğ olur : dolapı değil dolabı.
  ağaçı değil ağacı.
  tatı değil dadı
  kabakı değil kabağı.

  Ancak bu kurala uymayan bazı durumlar vardır:

  Bazı tek heceli kelimelerin sonlarına gelen sert sessizler sesli harfle başlayan bir ek alsalar bile yumuşamazlar. Aynen yazılırlar. Ben ata binmeyi çok severim. İkinci kata varınca beni bekle.
  p ç t k harfleriyle biten yabancı dillerden dilimize girmiş birçok kelime sesli harflerle başlayan bir ek aldıklarında değişikliğe uğramazlar. Bu kelimelerin sonundaki sert sessizleryumuşamaz. Cumhuriyeti gençlik koruyacaktır. Türkler esareti kabul etmezler. İnsan saadeti evinde aramalıdır.
  p ç t k harfleriyle biten özel isimler sonlarına ünlü ile başlayan bir ek alsalar da bu kelimeler aynen kalır. Mehmet'i öğretmen çağırdı. Recep' in başarısı gurur verici.

  Sert sessiz harflerden "p ç t k h s ş f" biriyle biten kelimelere "c d g" süreksiz yumuşak sessizlerden biriyle başlayan bir ek geldiğinde eklerin başındaki ünlsüzler sertleşir. Bu kurala SERT ÜNSÜZLERİN BENZEŞMESİ KURALI denir.

  c - ç

  kitap + cı __ kitapçı
  sabah + cı __ sabahçı


  d - t

  yarış + dı __ yarıştı
  sokak + da __ sokakta


  g - k

  coş + gun __ coşkun
  piş + gin __ pişgin

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş