NEFES: Bektaşi şairlerinin yazdıkları tasavvufi şiirlere denir. Nefeslerde genellikle Hz. Muhammet ve Hz. Ali için de övgüler bulunur.
Pir Sultan Abdal şâhımız
Hakk�a ulaşır yolumuz
On iki imam katarımız
Uyamazsın demedim mi
Aleviler bu türde yazılmış olan şiirlere �DEME� adını verirler.
İlahi nefes ve demeler bestelenerek söylenir.