Isim Tamlamalari 1)Belirtili Ad Tamlaması:Tamlayanın -in ilgi ekini tamlananın da -isi 3.tekil kişi iyelik ekini aldığı tamlamalardır.
NOT:Belirtili isim tamlamasını bulmak için tamlanana neyinkimin sorularını sorarız.

Türkçenin önemi

Yolun sonu

Alinin amcası

Arabanın boyası

Fırtınanın gücü

Bizim köyümüz.2)Belirtisiz Ad Tamlaması:Tamlayanı yalın halde bulunantamlananı 3.kişi iyelik ekini alan tamlamalardır.

*Sokak kapısı

*Tarla kuşu

*Çam ağacı

*Okul müdürü

*Hızlı koşanı (sıfat)

*Devlet memurlarıNOT:Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için tamlanana -ne sorusunu sorarız. Nasılne kadarkaçhangi gibi sorular sıfat tamlamasını buldurur.3)Takısız Ad Tamlamaları:Tamlayan ve tamlananın tamlama ekleri almadan oluşturdukları ad tamlamasıdır.Bu tür tamlamalarda tamlayantamlananın ya neye benzediğini ya da neden yapıldığını anlatır.

*Yünden çorap

*Çelik tencere

*Ahşap dolap

*Taş duvar

*Bakır telTamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtiyor. Tamlayanla tamlananın arasına den ekini getirdiğimizde anlam bozulmuyor.Oysa sıfat tamlamalarında bozulur.*Sarı çorap (sıfat)

*İnci (gibi) diş

*Kömür göz

*Altın kalp

*Çelik bilek

Tamlayantamlananın neye benzediğini ifade ediyor.Tamlayanla tamlananın arasına gibi edatını getirirsek sıfat tamlamasıyla karıştırmayız.Çünkü sıfat tamlamalarının arasına gibi edatını getiremeyiz.

NOT:Takısız isim tamlamalarının tamlayanları doğada tek başına bulunurken sıfat tamlamalarındaki doğada tek başına bulunmaz.4)Zincirleme Ad Tamlamaları:Bir ad tamlamasının üçüncü bir adla ya da başka bir ad tamlamasıyla oluşturduğu tamlamaya zincirleme ad tamlaması denir.

*Bahçe kapısının anahtarı

b.siz ad tam. ad

zincirleme ad tam.

*Çevre yolunun ağaçlandırma çalışmaları

b.siz ad tam. b.siz ad tam.

zincirleme ad tam.Ad Tamlamalarıyla İlgili özellikler:1)Belirtili ad tamlamalarında tamlayan çoğultamlanan da belgisiz bir sözcük olursa tamlayan eki -in yerine -den eki kullanılabilir.

*Aşağıdakilerden hangisi (Aşağıdakilerin hangisi)

*Yolculardan biri (Yolcuların biri)2)Belirtili ad tamlamalarında kimi zaman tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir.

*Tadı yok sensiz geçen günlerin.3)Belirtili ve zincirleme ad tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına sözcükler girebilir.

*Masanın ayağıMasanın kırık ayağı)

*Evin borcu.(Evin bir türlü bitmek bilmeyen borcu)4)Belirtili ad tamlamalarında tamlayantamlanan ya da ikisi birden zamir olabilir.

*Onun kızı (Tamlayan zamir)

*Çocukların bir çoğu (Tamlanan zamir)

*Onların bir çoğu (Tamlayan da tamlanan da zamir)5)Tamlayanı zamir olan belirtili ad tamlamalarında tamlayan genellikle düşer.Bunlara tamlayanı düşmüş ad tamlaması denir.

*Olayı bize babası anlatmıştı. (Onun babası)

*Evimiz çok güzel oldu. (Bizim evimiz)

*Paran var mı?(Senin paran)6)Bir tamlayanbirden çok tamlanan için;bir tamlanan da birden çok tamlayan için ortak kullanılabilir.

*Evin kapısı ve penceresi açık kalmıştı.(Tamlayan ortak)

*AhmetinMuratın ve Denizin velisi toplantıya katılmadı.(Tamlanan ortak)