Divan şairinin başarılı olabilmesi için dilin inceliklerini bilmesi gerekirdi. Şairin söz sanatlarındaki ustalığı şiirinin değerini artırırdı. Bu nedenle şairler hüsn-i ta'lil ve teşbih sanatına sıkça başvurmuşlardır. Hüsn-i ta'lil nedeni bilinen bir olayı daha güzel biçimde açıklama ve anlamlandırma sanatıdır. Benzetme de denen teşbih ise bir durumu bir oluşu bir varlığı daha güzel bir duruma bir oluşa bir varlığa benzetmektir. Divan şairi için benzetilenler daha doğrusu neyin neye benzetileceği belliydi ve kalıplaşmıştı. Bu amaçla hazırlanmış listeler bile vardı yeni bir şiirin benzetme yönü farklıysa o değerli bir şiir olarak nitelendirilirdi. Ama asıl yenilik hüsn-i ta'lil sanatıyla ortaya koyulurdu. Böylece şair bir sözcüğe ya da deyime kullandığı dili iyi bilmesi oranında artan anlamlar yüklenmiş oluyordu.