Dil etnik ve toplumsal kimliği bildiren bir simgedir; dolayısıyle bütün toplulukların dillerine eşit ölçüde saygı göstermek gerekir. Son yüzyıllarda hükümetlerin çeşitli halklara ulusal birliği kabul ettirmek için dilden günden güne daha çok yararlandıkları görülmüştür. Sözgelimi İngilizce ABD’de Castilla lehçesi de İspanya’da böyle kullanılmıştır. Bu tür siyasetler egemen dilleri konuşanların kültürel ve etnik üstünlük tutumuna dayanır ve öteki dillerin baskı altında bulunan ya da bu durumdan hoşnut olmaya azınlık üyelerini birbirine kenetleyen bir araç olarak kullanılmasına yol açar; Fransa’da Bretonca İspanya’da Bask dili gibi.

Dil Orta Avrupa’da Almanca konuşan topluluklarda görüldüğü gibi dağınık durumdaki bir halkın varlığını ortaya koyma yada Guarani dilinin kullanılmasının büyük ölçüde mitoslara dayanan bir “ortak” Amerika kızılderilileri kültür kanıtını simgelediği Paraguay’da olduğu gibi karışık bir etnik temeli olan bir halk içinde dayanışma duygusunu yaratma gibi bir işlevi de yerine getirebilir.